DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (ADL 220) Mali Mevzuat
 • (BA 238) Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları
 • (HUK 297) Bankacılık Hukuku
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 479) Bankacılık Hukuku
 • (HUK 491) Vergi Hukuku Özel Hükümler
 • (KHUK 540) Uluslararası Vergi Hukuku
 • (LAW 294) Hukukun Ekonomik Analizi
 • (LAW 394) Uluslararası Para ve Finans Hukuku
 • (LAW 464) Uluslararası Para ve Finans Hukuku
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2022 - 2023
 • (BA 238) Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları
 • (BA 327) Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları
 • (HUK 324) Vergi Hukuku
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 479) Bankacılık Hukuku
 • (HUK 570) İşletmelerde Denetimin Hukuki Yönleri
 • (KHUK 540) Uluslararası Vergi Hukuku
 • (LAW 290) Ekonomi Hukuku
 • (LAW 355) Türk Vergi Sistemi
 • (LAW 464) Uluslararası Para ve Finans Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 597) Dönem Projesi
2021 - 2022
 • (ADL 220) Mali Mevzuat
 • (BA 238) Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları
 • (BA 327) Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 479) Bankacılık Hukuku
 • (HUK 570) İşletmelerde Denetimin Hukuki Yönleri
 • (KHUK 540) Uluslararası Vergi Hukuku
 • (LAW 290) Ekonomi Hukuku
 • (LAW 355) Türk Vergi Sistemi
 • (LAW 464) Uluslararası Para ve Finans Hukuku
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2020 - 2021
 • (ADL 220) Mali Mevzuat
 • (BA 327) Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 479) Bankacılık Hukuku
 • (HUK 570) İşletmelerde Denetimin Hukuki Yönleri
 • (LAW 290) Ekonomi Hukuku
 • (LAW 355) Türk Vergi Sistemi
 • (LAW 464) Uluslararası Para ve Finans Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
2019 - 2020
 • (ADL 220) Mali Mevzuat
 • (BA 327) Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 479) Bankacılık Hukuku
 • (HUK 570) İşletmelerde Denetimin Hukuki Yönleri
 • (LAW 290) Ekonomi Hukuku
 • (LAW 355) Türk Vergi Sistemi
 • (LAW 464) Uluslararası Para ve Finans Hukuku
2018 - 2019
 • (ADL 220) Mali Mevzuat
 • (ADL 270) Vergi Mevzuatı
 • (BA 215) Muhasebe
 • (BA 221) Finansal Muhasebe
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 479) Bankacılık Hukuku
 • (HUK 570) İşletmelerde Denetimin Hukuki Yönleri
 • (LAW 290) Ekonomi Hukuku
 • (LAW 350) Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler
 • (LAW 464) Uluslararası Para ve Finans Hukuku
2017 - 2018
 • (ADL 220) Mali Mevzuat
 • (ADL 270) Vergi Mevzuatı
 • (BA 221) Finansal Muhasebe
 • (HUK 410) Vergi Hukuku
 • (HUK 479) Bankacılık Hukuku
 • (LAW 290) Ekonomi Hukuku
 • (LAW 350) Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler
 • (LAW 464) Uluslararası Para ve Finans Hukuku
2014 - 2015
 • (ADL 270) Vergi Mevzuatı
 • (HUK 410) Vergi Hukuku