KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin IŞIK

1968 Yılında İzmir Menemen’de doğmuştur. İzmir Maliye Meslek Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirmiştir. Colorado Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisans derecesi almıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında “Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye” konulu tez ile doktor unvanını almıştır. Bu tez aynı başlıkla Maliye Bakanlığı yayınları arasında 2005 yılında yayınlanmıştır. Uluslararası Vergilendirme başlıklı kitabı 2014 yılında yayınlanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi, Para Teorisi ve Para Politikası dersleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Vergi Hukuku dersleri vermiştir.

Meslek hayatına Maliye Müfettiş yardımcı olarak 1989 yılında Maliye Teftiş Kurulu’nda başlamıştır. Maliye Müfettişliği, Maliye Başmüfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile Türkiye OECD (Paris) Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. 2017 Temmuz ayından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Halkbankkobi internet sitesi vergi bölümü danışmanlığını yürütmektedir.

Vergi Hukuku, Uluslararası Mali Hukuk ve Ekonomi Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derece İngilizce orta derece Fransızca bilmektedir.