UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Vergi Hukuku, Uluslararası Mali Hukuk, Ekonomi Hukuku