KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1980 İzmir doğumlu. 2002 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi'nden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. 2002-2005 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ABD Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi bölümünde yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli inşaat işletmeleri, özellikleri, sorunları
ve çözüm önerileri ‘ konulu tezini yayımladı. Son yirmi yıldır, birçok mimari proje hazırladı, şantiye yönetti, ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına katıldı. Halen kendi ofisinde mimar ve şantiye yöneticisi olarak çalışmakta ve kendini tüm tasarım disiplinlerinde geliştirmeye çalışmaktadır.