UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Economic Sociology

- i

Ek Konular

- tourism

- Gec Dönem Osmanlı Tarihi

- Türk Siyasal Tarihi

Endüstri

- turizm