UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Veri madenciliği

- makine öğrenmesi

- Web Teknolojileri

- Mobil Ağlarda Güvenlik