BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
  • D.Hasırcı , İ.Bakır Küçükkaya , S.Rolla , Z.Edes , H.Tatari and G.Kabaçam.
    () İçmimarlık Eğitiminde Kavram ve Ölçek Odağı: Bir Yeniden İşlevlendirme Müze Projesi.
    “IArcSAS-2022” 2nd International Architectural Sciences And Applications Symposium
    -, ISBN: