BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • H.Yetkiner and I.Berk.
  (2008) Petrol Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri ve Etkileri.
  Yönetim Ve Ekonomi Bilimleri Konferansı
  1-9, ISBN:
Uluslararası
 • H.Yetkiner.
  (2013) Trends in Global and Regional FDI Flows and Requirements for attracting greater FDI to OIC Countries.
  Workshop On Increasing Foreign Direct Investment (FDI) Flows To OIC Member Countries
  0-0, ISBN:
 • H.Yetkiner.
  (2013) Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Türkiye Üzerine Notlar.
  5th Izmir Economic Congress: “Turkish Economy In The Light Of The Global Economic Restructuring”
  0-0, ISBN:
 • B.B.Sağlam and H.Yetkiner.
  (2011) A Romerian Contribution to the Empirics of Economic Growth.
  4th IUE& SUNY Cortland International Conference On Economics
  0-0, ISBN:
 • B.B.Sağlam and H.Yetkiner.
  (2011) A Romerian Contribution to the Empirics of Economic Growth.
  12th International Symposium On Econometrics Operations Research And Statistics / 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH
  0-0, ISBN:
 • B.Türkcan , A.Duman and I.H.Yetkiner.
  (2008) How Does FDI and Economic Growth Affect Each Other? The OECD Case.
  3rd International Conference On Economics: Emerging Economic Issues In A Globalizing World / Proceedings Of The Conference On Emerging Economic Issues In A Globalizing World
  21-40, ISBN:
 • H.Yetkiner.
  (2008) Does Price of an Essential Non-Renewable Resource Necessarily Growth?.
  2nd International Conference On Globalization And Its Discontents 2007
  128-144, ISBN:
 • B.Türkcan , H.Yetkiner.
  (2008) Endogenous Determination of FDI and Economic Growth: The OECD Case.
  ICSS International Conference On Social Science
  29-47, ISBN:
 • O.Bilici , E.Erdil and I.H.Yetkiner.
  (2008) The Determining Role of EU in Turkey’s Trade Flows: A Gravity Model Approach.
  ICSS International Conference On Social Science
  275-294, ISBN:
 • O.Bilici , S.Akdede and H.Yetkiner.
  (2008) Küreselleşme Türkiye‘nin Dış Ticaretinde Ülke Yoğunlaşmasını Nasıl Etkiledi?.
  Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi
  22-31, ISBN: 978-975-8254-31-6
 • B.Gaitan , R.Tol and H.Yetkiner.
  (2007) The Hotelling‘s Rule Revisited in a Dynamic General Equilibrium Model.
  The International Conference On Human And Economic Resources
  213-238, ISBN: 978-975-8789-09-2
 • E.Erdil , H.Yetkiner.
  (2004) Theory and Evidence on Income-Health Causality.
  3rd International Conference On Health Economics
  0-0, ISBN:
 • J.Muysken , H.Yetkiner and T.Ziesemer.
  (1999) Health, Labour Productivity and Growth.
  GAPE German Association For Political Economy Spring Meeting / New Developments In Growth Theory And Growth Policy
  0-0, ISBN: