KİTAPLAR


Ulusal kitaplarda yazarlık, editörlük ve çevirmenlikler

 • G.Özgür and H.Yetkiner.
  (2011) Zor Zamanlarda İktisat (Economics under Challenge).
  Efil Yayınları , ISBN: 978-605-4334-77-3
  Editör
 • H.Yetkiner .
  (2010) Sorularla Makro İktisat.
  Efil Yayınevi , ISBN: 605 4334 06 3
  Yazar
 • H.Yetkiner and T.Subasat .
  (2010) Küreselleşen Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Açık Sorunsalı.
  Efil Yayınevi / Küresel Kriz Dizisi , ISBN: 9786054334049
  Yazar

Uluslararası kitaplarda yazarlık, editörlük ve çevirmenlikler

 • H.Yetkiner , E.Erdil and T.Pamukçu.
  (2012) Industrial Dynamics, Innovation Policy, and Economic Growth through Technological Advancements.
  IGI Global , ISBN: ISBN13: 978146661978
  Editör