TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Emre Karaca , “ TÜREV PİYASALARI VE VADELİ SÖZLEŞME FİYAT VOLATİLİTESİ: TÜRKDEX KONTRATLARINA BİR EKONOMETRİK UYGULA ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Gamze Can , “ Free Trade Zones: The Aegean Free Zone Experience ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Kemal Caglar Gogebakan , “ ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Onur Olgun , “ TÜRK HİSSE SENEDİ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNDE OPTİMAL KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Özgül Bilici , “ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET AKIMINDA AB’NİN BELİRLEYİCİ ROLÜ: BİR ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi