UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- makroekonomi

- ekonomik büyüme