UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Çeviribilim

- amerikan edebiyatı