UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Kablosuz Duyarga Ağlarında Güvenlik

- Ağ Güvenliği

- Parola Güvenliği

- Dağıtık Sistemler

- Sürekli/Yaygın Bilişim