KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

DEÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Üyesidir. Seramik Bölümü’ nün kuruluşunu ve İzmir Uluslararası Seramik Sempozyumlarının düzenlemesini gerçekleştirdi.
Kişisel sergilerin yanısıra, ulusal ve uluslararası gurup ve karma sergilere, bienal, trienal, workshop ve sempozyumlara katıldı, konferans ve sunumlar yaptı, Devlet Seramik Yarışması Başarı Ödülü aldı. Bildiri, makale ve kitapları bulunmaktadır.