KONUK KONUŞMACI

Ulusal Dergi

 • Ürogenital Sistem Anomalileri: Normal anatomi/Önemli Anomaliler.
  (2014-2015) İzmir - Ege Perinatoloji Derneği&Ultrasonografi Derneği
 • Ürojinekolojik Hasta Değerlendirmesi
  (2013-2014)
 • Ürojinekolojide Öykü ve Tanılama
  (2012-2013)
 • Disfonksiyonel Uterin Kanamalarda Güncel Durum
  (2012-2013)
 • Ürogenital Sistem Anomalileri: Normal anatomi/Önemli Anomaliler.
  (2011-2012)
 • ‘‘Torakoomfalopagus’’ Olgu Sunumu.
  (2010-2011) İzmir - Ege Perinatoloji Derneği
 • Myom & İnfertilite
  (2009-2010) İzmir - Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İzmir Şubesi
 • PID Tedavisinde Güncel Yaklaşım
  (2008-2009) İzmir - Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İzmir Şubesi
 • Gebelik ve Laktasyonda Meme, Hormon Replasmanı, Oral Kontraseptifler
  (2008-2009) İzmir - İzmir Meme Hastalıkları Derneği