MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • İ.B.Bezircioglu.
  (2016) Post hysterectomy occurrence of endometrial adenocarcinoma in association with granulosa cell tumour: a case report.
  Journal Of Obstetrics And Gynaecology , 1-2, ISBN: 0144-3615 (Print) 13
 • A.Yıldız.
  (2013) Comparison of the electrosurgical bipolar vessel sealing with the standard suture technique in patients with diverse benign indications for abdominal hysterectomy: a controlled trial..
  Türkiye Klinikleri J Med Sci , Vol. 33, No. 5, 1316-1321,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2013) Retroperitoneal fibrosis secondary to ovarian malignancy: a case report..
  Türkiye Klinikleri J Med Sci. , Vol. 33, No. 2, 553-556,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2012) Evaluation of endometrium by transvaginal ultrasonography and Doppler in tamoxifen treated women with breast cancer..
  Eur J Gyneacol Oncol , Vol. 33, No. 3, 295-299,
 • A.Baloğlu.
  (2012) Development of unilateral thight hematoma and abscess formation after transobturator midurethral sling operation..
  Türkiye Klinikleri J Med Sci , Vol. 32, No. 2, 563-565,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2012) The efficacy of dinoprostone vaginal insert for active management of premature rupture of membranes at term: a randomized controlled trial..
  Clin Exp Obstet Gynecol , Vol. 39, No. 3, 356-358,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2012) The diagnostic value of the Doppler ultrasonography in distinguishing the endometrial malignancies in women with postmenopausal bleeding..
  Arch Gynecol Obstet , Vol. 285, No. 5, 1369-1374,
 • A.Baloğlu.
  (2010) Residual and recurrent disease rates following LEEP treatment in high-grade cervical intraepithelial lesions..
  Arch Gynecol Obstet , Vol. 282, No. 1, 69-73,
 • A.Baloğlu.
  (2010) Development of the secondary ovarian lesions after hysterectomy without oophorectomy versus unilateral oophorectomy for benign conditions: A retrospective analysis of patients during the nine year period of observation..
  Clin Exp Obstet Gynecol , Vol. 37, No. 4, 299-302,
 • A.Baloğlu.
  (2010) Prospective clinical study on the association between free IGF-1 plasma levels and myometrial invasion in patients with endometrial adenocarcinoma..
  Ginekologia Polska , Vol. 81, No. 7, 501-505,
 • A.Baloğlu.
  (2009) Primary malignant melanoma of the vagina..
  Arch Gynecol Obstet , Vol. 280, No. 5, 819-822,
 • U.Yensel.
  (2009) Migration of an intrauterine device into the bladder: a rare case..
  Arch Gynecol Obstet , Vol. 279, No. 5, 739-742,
 • A.Oniz.
  (2007) The prevalence and causes of sexual problems among premenopausal Turkish women..
  J Sex Med , Vol. 4, No. 6, 1575-1581,
 • A.Baloğlu.
  (2006) Huge Leiomyoma in a woman with Down syndrome: a case report.
  J Reprod Med , Vol. 51, No. 9, 749-750,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2004) Depression-anxiety and disability in the premenopausal and postmenopausal period.
  Turk Psikiyatri Derg , Vol. 15, No. 3, 199-207,
 • E.Balik.
  (1992) Carcinoma of a Davydov neovagina.
  Geburtshilfe Frauenheilkd , Vol. 52, No. 1, 68-69,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • İ.Bezircioğlu.
  (2015) A huge vaginal prolapsed pedunculated uterine leiomyoma: a case report..
  J Clin Stud Med Case Rep 2015;2:11 , Vol. 2, 11-12,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2015) Ischemic colitis after Hemorrhagic shock due to obstetrical reasons..
  J Clin Stud Med Case Rep 2015;2:10 , Vol. 2, 10-11,
 • Ö.Özbilen.
  (2015) Comparison of myometrial invasion and tumor free distance from uterine serosa in endometrial cancer..
  Asian Pasific Journal Of Cancer Prevention , Vol. 16, No. 2, 519-522,
 • A.Yıldız.
  (2013) Hysteroscopic tubal occlusion system - two case report..
  General Practice (Општа медицина) , Vol. 19, No. 1, 39-41,
 • B.Kasap.
  (2013) Lymph node mapping and involvement in endometrial cancer..
  Am J Clin Cancer Res , Vol. 1, No. 1, 1-10,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2012) Do clinical and laboratory parameters effect maternal and fetal outcomes in pregnancies complicated with hemolysis elevated liver enzymes and low platelet count syndrome?.
  J Turkish-German Gynecol Assoc 2012;13(1):1-7 , Vol. 13, No. 1, 1-7,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2011) The positivity of Helicobacter pylori Stool Antigen in patients with Hyperemesis gravidarum..
  J Turkish-German Gynecol Assoc 2011; 12(2):71-4 , Vol. 12, No. 2, 71-74,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2009) Synchronous Renal Oncocytoma, Endometrioid Ovarian and Endometrial Carcinoma: A Case Report..
  J Turkish-German Gynecol Assoc 2009;10(1):43-6. , Vol. 10, No. 1, 43-46,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2008) Situs İnversus, Polikistik Böbrek Hastalığı, Oksipital Ensefalosel..
  J Turkish-German Gynecol Assoc 2008;9(2):113-6 , Vol. 9, No. 2, 113-116,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • H.Yetimalar.
  (2014) Endometrium kanserinde myometrial invazyonun intraoperatif digital görüntüleme ile değerlendirilmesi..
  Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , Vol. 1, 26-29,
 • H.Yetimalar.
  (2014) İnvazic duktal meme kanserinde geç genital nüks: Olgu sunumu..
  Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi , Vol. 4, 144-147,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2013) Genital lenfomalar: Olgu serisi..
  Ege Klinikleri Tıp Dergisi (Medical Journal Of Aegean Clinics) , Vol. 51, No. 2, 78-82,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2013) Grandmultiparitenin maternal, obstetrik, fetal ve neonatal sonuçlar üzerine etkisi..
  Perinatoloji Dergisi , Vol. 21, No. 1, 17-22,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2013) Servikal Sitolojik Anormalliklerin Prevalans ve Dağılımının Değerlendirilmesi..
  Ege Klinikleri Tıp Dergisi (Medical Journal Of Aegean Clinics) 2013;51(2):47-52. , Vol. 51, No. 2, 47-52,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2013) Virilizan Over Tümörü..
  Ege Klinikleri Tıp Dergisi (Medical Journal Of Aegean Clinics) , Vol. 51, No. 3, 115-118,
 • Y.Baydar.
  (2012) Maternal vücut kitle indeksinin travay süresi, doğum şekli, bebek doğum ağırlığı, bebek apgar skoru ve özel postpartum komplikasyonlara etkisi..
  Tepecik Eğit Hast Derg , Vol. 22, No. 1, 5-10,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2010) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde sezaryan doğum hızı ve buna etki eden faktörlerin değerlendirilmesi..
  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi , Vol. 48, No. 1, 15-20,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2009) The evaluation of subdermal contraceptive implant in our practice..
  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi , Vol. 47, No. 1, 29-33,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2009) Ovaryen endometriyosis ile metakron karsinozis: Ovarin mikst epitelyal ve şeffaf hücreli karsinomu..
  Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi , Vol. 19, No. 2, 102-105,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2008) Fetal kardiyak rabdomyom ile Tuberoz skleroz birlikteliği..
  Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi , Vol. 18, No. 4, 280-283,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2008) Maternal and fetal outcome of a pregnancy in an Achondroplastic Dwarf: case report..
  Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi 2008; 18(2):149-152. , Vol. 18, No. 2, 149-152,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2008) Rüptüre sağ kornual gebelik..
  Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi , Vol. 22, No. 1, 49-51,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2007) İntrauterin fetal ölümle ilişkili risk faktörleri..
  Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi , Vol. 17, No. 1, 14-17,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2007) Hidrops fetalisli bir sol isomerism olgusu..
  Perinatoloji Dergisi , Vol. 15, No. 1, 42-46,
 • M.Biçer.
  (2007) Amniyosentez ile prenatal tanı: 315 olgunun değerlendirilmesi..
  Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi , Vol. 17, No. 3, 163-167,
 • A.Baloğlu.
  (2007) Comparing the effect of using combined oral contraceptive, intrauterine contraceptive device and subdermal contraceptive implant on basal ovarian volume: a longitudinal prospective study..
  Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi , Vol. 17, No. 5, 350-355,
 • C.Güven.
  (2006) Dismenore Etiyolojisinin Aydınlatılmasında Eş zamanlı Laparoskopi ve Histereskopinin Tanısal Etkinliğe Katkısı..
  Endoskopi Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi , Vol. 13, No. 4, 167-172,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2006) Osteogenezis imperfektanın prenatal tanısı: olgu sunumu..
  Perinatoloji Dergisi , Vol. 14, No. 1, 49-54,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2005) Gebelikte masif over ödemi..
  Perinatoloji Dergisi 2005;13(1):59-62. , Vol. 13, No. 1, 59-62,
 • S.Yiğit.
  (2005) Plasental korangiom (olgu sunumu)..
  Ege Tıp Dergisi , Vol. 44, No. 3, 187-189,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2005) İmpetigo Herpetiformis: bir olgu sunumu..
  Perinatoloji Dergisi 2005;13(4):227-231. , Vol. 13, No. 4, 227-231,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2004) Vaginal akıntı yakınması ile başvuran hastaların akıntı örneklerinin direkt mikroskopik değerlendirilmesi..
  Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) , Vol. 13, No. 11, 422-425,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2003) Menopoz verilerinin epidemiyolojik değerlendirilmesi..
  Kadın Doğum Dergisi 2003;2(4):316-9 , Vol. 2, No. 4, 316-319,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2003) Kantitatif ultrasonografik yöntemle osteoporoz araştırılması..
  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 2003;41(2):117-121. , Vol. 41, No. 2, 117-121,
 • İ.Bezircioğlu.
  (2003) Hastanemizde aile planlaması konusunda danışmanlık hizmeti verilen kadın populasyonunun özellikleri..
  Kadın Doğum Dergisi , Vol. 2, No. 1, 78-83,
 • H.Turgut.
  (1996) Düşük malignite potansiyelli over tümörleri..
  Türk Onkoloji Dergisi , Vol. 11, No. 3, 37-42,
 • F.N.Aktaş.
  (1995) Struma ovari: 4 olgu..
  Türk Patoloji Dergisi , Vol. 11, No. 2, 262-264,
 • İ.Bezircioğlu.
  (1994) Düşük tehdidinde serum hPL, beta-HCG, AFP, progesteron, estradiol, kortizol, free-testosteron ve Ca-125 seviyelerinin prognostik değeri..
  Türk Fertilite Dergisi 1994;2(2):110-7 , Vol. 2, No. 2, 110-117,
 • E.Balik.
  (1991) Non-communican Rudimenter uterin horn gebeliği..
  Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 1991;7(1):62-3 , Vol. 7, No. 1, 62-63,
 • E.Balik.
  (1990) Vaginoplasti zemininde gelişen bir karsinom olgusu..
  Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 1990;4:249-51 , Vol. 4, 249-251,