PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • İZMİR’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE GELİŞME POTANSİYELİNİN ANALİZİ
  (2008-2009) İzmir Kalkınma Ajansı

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Türkiye Sanayi Kuruluşlarının Enerji Güvenliği Algısı: Sanayi Strateji Belgesi ve Enerji Politikalarına Uyum Araştırması
  (2013-2014) Izmir Ekonomi Universitesi
 • iSMPLY- Sosyal Medya Pazarlaması Alanında Eğitim Metotları
  (2012-2013) EKOKENT
 • URGE-Uluslarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi
  (2012-2013) Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı
 • Karadeniz'de Enerji Güvenliği
  (2010-2011) Genelkurmay Başkanlığı