UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Biyobozunur polimerler

- Gıda Ambalajlama

- Polimer nanokompozitler