TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

AYŞEGÜL EREM , “ Bivariate random sequences and exact and asymptotic distributions of exceedance statistics ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Burcu Üçer , “ Local Dependence Measures, Properties and Applications ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
CEMAL MURAT ÖZKUT , “ Marshall-Olkin type shock models and their applications ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
CİHANGİR KAN , “ Signature-based reliability analysis of systems ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
FEMİN YALÇIN , “ Distribution theory of runs and run-related statistics in sequences of dependent trials ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
GÖKNUR GINER , “ Order statistics from nonidentically distributed random variables and exceedances ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
GÜLDER KEMALBAY , “ Modifications of bivariate binomial distribution and conditional bivariate order statistics ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Güvenc Arslan , “ Olasılık dağılımlarının karakterizasyonu ”
Anadolu Üniversitesi
Halil Tanıl , “ Genelleştirilmiş sıra istatistikleri ve uygulamaları, ”
Ege Üniversitesi
Mehmet Fedai Kaya , “ Dağılımlar ailesi için esas kitleyi kapsayan invaryant güven aralıkları ve bunlara bağlı olarak oluş ”
Ankara Üniversitesi
Muhammet Bekçi , “ Farlie-Gumbel-Morgenstern dağılımları ve sıra istatistiklerinin eşlenikleri ”
Ankara Üniversitesi
Nejla Turhan Özkaya , “ Sıra istatistiklerine dayalı parametrik olmayan hipotez testleri ve aşma istatistiklerinin asimptoti ”
Ankara Üniversitesi
Olcay Bozkurt , “ Copulas and dependence measures ”
Ege Üniversitesi
Özge Elmastaş , “ İki değişkenli Geometrik ve binom Dağılımlarının Modifikasyonları ”
Ege Üniversitesi
Selma Gürler , “ The Mean Residual life function of k-out-n system ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Serkan Eryılmaz , “ Aşan (exceedance) İstatistiklerin dağılım özellikleri ve rank istatistiklerine dayalı karakterizasyo ”
Ankara Üniversitesi
Tuğba Özkal , “ Progressively Type II censored order statistics distributions, characterizations ”
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Ayla Tercan , “ Ortalama geriye kalan yaşam fonksiyonları ”
Ankara Üniversitesi
Banu Yağcı , “ Archimedean kopulaların genelleştirilmesi ve archimax kopulalar ”
Ankara Üniversitesi
Ceki Franko , “ Geriye kalan yaşam zamanları ”
Çağın Keskin , “ Trivariate binomial distribution and trivariate order statistics ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Emine Akdeniz , “ Rekordlar teorisi ve limit özellikleri ”
Ankara Üniversitesi
Kerem Türkyılmaz , “ Order Statistics in Outlier Models ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Muhammet Bekçi , “ Normlarla sıralanmış sıra İstatistiklerinin çiftleri ”
Ankara Üniversitesi
Nejla Özkaya , “ Sıra İstatistiklerine dayalı parametrik olmayan hipotez testleri üzerine bir çalışma ”
Ankara Üniversitesi
Özge Elmastaş , “ Yeni iki boyutlu düzeltilmiş binom dağılımları ”
Ege Üniversitesi
Serkan Eryılmaz , “ Sıra İstatistikleri ve rekor değerlerine dayandırılan İstatistiklerin dağılım özellikleri ”
Ankara Üniversitesi