UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Olasılık Teorisi

- Stokhastik Süreçler

- Parametrik olmayan İstatistik

- Çok Değişkenli Dağılımlar ve Kapulalar

- Sıra istatistikleri

- Matematiksel İstatistik