UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

- Gas türbin motorları

- Aerodinamik