TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Serhat Uzunbayır , “ Mutasyon Test Teknikleri, Uygulamaları ve Araçları ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Aykut Güner , “ Yayıncı/Abone Mesajlaşma Tekniğine Dayalı, Durum Farkında Uygulamaların Geliştirilmesine Yönelik Servis Mimarisine Sahip Bir Platform ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Ezgi Deniz , “ İzmir Ekonomi Üniversitesi Mekanik Laboratuvarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Analizi ve Değerlendirmesi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Görkem Hondoroğlu , “ Çevik Yazılım Geliştirmede Sürekli Bakımın Faydaları: Vaka Çalışması ”
Orkut Karaçalık , “ Durum Farkında Uygulamalar Geliştirmek için Aktör Model Tabanlı Yazılım Platformu Gerçekleştirilmesi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi