TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Serhat Uzunbayır , “ Sürekli ve ardaşık yazılım mühendisliği uygulamaları ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Aykut Güner , “ Henüz belirlenmedi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Ezgi Deniz , “ İEÜ Mühendislik fakültesi laboratuvarlarının iş güvenliği ve sağlığı açısından incelenmesi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Görkem Hondoroğlu , “ Sürekli ve ardaşık yazılım bakımı ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi