UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Yazılım Mühendisliği

- Yazılım bakımı

- Yazılım kalitesi

- Yazılım modelleme

- Yazılım sınama

Ek Konular

- Lojistik bilgi sistemi

- e-ticaret, e-işletme

- uzaktan eğitim

- Sağlık sistemleri

Endüstri

- Kamu

- özel sermaye

Coğrafi Bölgeler

- Avrupa

- Türkiye