KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Mezuniyet öncesi tıp eğitimimi 1978-1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi&039;nde tamamladım. Mezuniyet sonrasında 1984-1986 yıllarında Kayseri&039;de AÇSM&039;de zorunlu hizmetimi yaptıktan sonra,iki yıl Konya&039;da Aydınlıkevler Sağlık Ocağı Hekimi olarak çalıştım. Sonrasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı&039;nda uzmanlık eğitimi yapıp, 1994 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmaya hak kazandım. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Bilim Dalı&039;nda yan dal uzmanlık eğitimimi tamamlayarak, 1998&039;de Çocuk Onkolojisi uzmanlığını aldım. Kariyerime 01.04.2016 tarihine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü&039;nde devam ettim. Bu süre zarfında , Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Onkolojisi Bilim Dalında tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştım. 2002 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör unvanını aldım. Mezuniyet öncesi ve sonrası ( Tıp Fakültesi 4.yıl, Pediatri uzmanlık ve Pediatrik Onkoloji yan dal uzmanlık ) eğitimde aktif olarak yer aldım ve aynı zamanda pediatrik onkoloji klinik konsültanlığını aralıksız sürdürdüm. Pediatrik onkolojideki ilgi alanım çocuk ve ergenlerde lenfomalar ve solid tümörler olup, bu alanda aralıksız 20 yıl hizmet verirken, bu duyarlı gruba verilen hizmetin yetersizliğini, hizmetin bütüncül olmaması nedeniyle yaşanan acıları görüp, palyatif bakım ve integratif (bütüncül) onkoloji alanında eğitim ve hizmet üretmek amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım Çalışma Grubu’nu (2010) kurdum. Bu ekipteki arkadaşlarımla Dokuz Eylül Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurduk (2012). 2012-2016 arasında bu merkezin müdürlüğünü yürüttüm. Palyatif ve Yaşam Sonu Müfredatı Eğiticisi (EPEC-P) sertifikası sahibiyim. Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki görevimden Nisan 2016 itibariyle ayrılarak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım. ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5392-1773
SCOPUS Author ID : 6603744691