KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Kamil Erkan Kabak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2000 yılında lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2005 yılında yüksek lisans ve 2011 yılında İrlanda'da Design and Manufacturing Technology, University of Limerick'den doktora derecelerini almıştır. Doktora çalışmaları sürecinde, Enterprise Research Center'da araştırma görevlisi olarak çalışarak yarı iletken üretimi üzerine çeşitli araştırma projelerinde yer almıştır. İlgi alanları arasında simülasyon modelleme ve uygulamaları, üretim planlama ve control, stokastik süreçleri ve yarı iletken üretimi bulunmaktadır.