DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (FENG 498) Mühendislik Bitirme Projesi
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IE 321) Dinamik ve Doğrusal Olmayan Programlama
 • (IE 335) Simulasyon
 • (IE 337) Endüstride Benzetim Uygulamaları
 • (IE 353) Optimizasyon III
 • (IE 508) Sistem Simülasyonu ve Modellemesi
2022 - 2023
 • (FENG 495) Çift Ana Dal Bitirme Projesi I (Mühendislik Fakültesi)
 • (FENG 496) Çift Ana Dal Bitirme Projesi II (Mühendislik Fakültesi)
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (FENG 498) Mühendislik Bitirme Projesi
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IE 321) Dinamik ve Doğrusal Olmayan Programlama
 • (IE 335) Simulasyon
 • (IE 353) Optimizasyon III
 • (IE 502) Olasılıksal Sistem Analizi
 • (IE 508) Sistem Simülasyonu ve Modellemesi
2021 - 2022
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (FENG 498) Mühendislik Bitirme Projesi
 • (GS 593) Mühendislikte Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IE 335) Simulasyon
 • (IE 353) Optimizasyon III
 • (IE 502) Olasılıksal Sistem Analizi
2020 - 2021
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (FENG 498) Mühendislik Bitirme Projesi
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IE 335) Simulasyon
 • (IE 353) Optimizasyon III
 • (IE 502) Olasılıksal Sistem Analizi
 • (IE 508) Sistem Simülasyonu ve Modellemesi
2019 - 2020
 • (AE 418) Mühendislik Optimizasyonu
 • (FENG 497) Bitirme Projesi I
 • (FENG 498) Bitirme Projesi II
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IE 252) Optimizasyon II
 • (IE 335) Simulasyon
 • (IE 353) Optimizasyon III
 • (IE 502) Olasılıksal Sistem Analizi
 • (MATH 307) Stokastik Süreçlere Giriş I
2018 - 2019
 • (CE 599) Tez
 • (FENG 497) Bitirme Projesi I
 • (FENG 498) Bitirme Projesi II
 • (IE 251) Optimizasyon I-Doğrusal Modeller
 • (IE 252) Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller
 • (IE 335) Simulasyon
 • (IE 599) Tez
 • (ISG 599) Yüksek Lisans Tezi
2017 - 2018
 • (CE 599) Tez
 • (IE 251) Optimizasyon I-Doğrusal Modeller
 • (IE 252) Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller
 • (IE 497) Bitirme Projesi I
 • (IE 498) Bitirme Projesi II
 • (IE 502) Olasılıksal Sistem Analizi
 • (IE 509) Sezgiseller
 • (IE 599) Tez
 • (ISE 452) ES Mühendisliği'nde Uygulamalı Atölye II
 • (ISG 599) Yüksek Lisans Tezi
2016 - 2017
 • (CE 599) Tez
 • (IE 252) Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller
 • (IE 335) Simulasyon
 • (IE 355) Matematiksel Modelleme Sanatı
 • (IE 497) Bitirme Projesi I
 • (IE 498) Bitirme Projesi II
 • (IE 509) Sezgiseller
 • (IE 599) Tez
 • (ISE 204) Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller
 • (ISE 317) Simulasyon
 • (ISE 336) Matematiksel Modelleme Sanatı
 • (ISE 497) Bitirme Projesi I (ES Mühendisliği)
 • (ISE 498) Bitirme Projesi II (ES Mühendisliği)
2015 - 2016
 • (CE 599) Tez
 • (IE 335) Simulasyon
 • (IE 353) Optimizasyon III-Rassal Modeller
 • (IE 355) Matematiksel Modelleme Sanatı
 • (IE 508) Sistem Simülasyonu ve Modellemesi
 • (IE 595) Seminer
 • (IE 599) Tez
 • (ISE 305) Optimizasyon III-Rassal Modeller
 • (ISE 317) Simulasyon
 • (ISE 336) Matematiksel Modelleme Sanatı
 • (ISE 497) Bitirme Projesi I (ES Mühendisliği)
 • (ISE 498) Bitirme Projesi II (ES Mühendisliği)
2014 - 2015
 • (CE 599) Tez
 • (IE 531) İleri Üretim Sistemleri
 • (ISE 305) Optimizasyon III-Rassal Modeller
 • (ISE 317) Simulasyon
 • (ISE 330) Endüstride Benzetim Uygulamaları
 • (ISE 497) Bitirme Projesi I (ES Mühendisliği)
 • (ISE 498) Bitirme Projesi II (ES Mühendisliği)