PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Bulut Tabanlı Entegre Öğrenme ve Simulasyon Tabanlı Envanter Analitiği Platformu
  (2021-2022) TUBITAK 1512

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Sağlık Hizmet Sunucularında Tedarik Zincir Yönetim Sistemi ürünü geliştirilmesi
  (2020-2021) TUBITAK-Teydeb Proje No: 7190316
 • In-line Variability Analysis
  (2009-2010) The Irish Centre forManufacturing Research (ICMR)
 • Knowledge Capture Systems Engineering Tool for Simulation (KSETS)
  (2007-2008) Enterprise Ireland-Commercialization Fund Technology Development (CFTD)
 • Innovation Partnership Project
  (2007-2008) Analog Devices