TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Altar Ibrahim Fidansoy , “ ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Ebru Önem , “ ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Gülsüm Özer , “ ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Nurcan Gulsum , “ ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi