UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Kentsel Tasarım

- Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

- Dikey Bahçe Tasarımı

- Sahil Şeridi Tasarımı

- İç Mekan Bitki Tasarımı