BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • K.Oğuz.
  (2019) Adaptive Evolution of Finite State Machines for the Tartarus Problem.
  Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Konferansı
  -, ISBN:
 • K.Oğuz.
  (2019) fMRI Deneylerinin Tasarımı, Yürütülmesi ve Analizi.
  TIPTEKNO'19 Tıp Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı
  94-97, ISBN:
 • Ö.Çiğdem , R.Soyak , B.Aydeniz , K.Oğuz , H.Demirel , Ö.Kitiş , Ç.Eker and A.S.Gönül.
  (2019) Classification of Healthy Siblings of Bipolar Disorder Patients from Healthy Controls Using MRI .
  2019 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)
  1-4, ISBN:
 • Ö.Çiğdem , A.Sulucay , A.Yılmaz , K.Oğuz , H.Demirel , Ö.Kitiş , Ç.Eker and A.S.Gönül.
  (2019) Diagnosis of Bipolar Disease Using Correlation-Based Feature Selection with Different Classification Methods.
  2019 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO)
  1-4, ISBN:
 • C.Candemir , K.Oğuz , S.Korukoğlu , A.S.Gönül.
  (2018) Detection and evaluation of activation instances as change points in functional MR images.
  SIU / 2018 26th Signal Processing And Communications Applications Conference (SIU)
  1-4, ISBN: 978-1-5386-1501-0
 • K.Oğuz , B.Canlıtürk , C.Kabar , O.Durukan , B.Özceylan.
  (2018) Digital recognition and evaluation of the clock drawing test.
  SIU / 2018 26th Signal Processing And Communications Applications Conference (SIU)
  1-4, ISBN: 978-1-5386-1501-0
 • Z.Akusta Dağdeviren , K.Oğuz , M.Cinsdikici.
  (2015) Automatic registration of structural brain MR images to MNI image space.
  Signal Processing And Communications Applications Conference (SIU), 2015 23th
  359-362, ISBN: 978-1-4673-7386-9
Uluslararası
 • K.Oğuz , O.Doluca.
  (2022) Extending APAL to Detect Overlapping Communities in Weighted Networks.
  3rd International Informatics And Software Engineering Conference (IISEC)
  -, ISBN:
 • İ.Dilek , K.Oğuz , A.Demir.
  (2022) Behaviour Analysis of Izmir Residents Using Public Wi-Fi Access Point Usage.
  3rd International Informatics And Software Engineering Conference (IISEC)
  -, ISBN:
 • K.Oğuz , İ.Korkmaz , B.Korkmaz , G.Akkaya , C.Alıcı , E.Kılıç.
  (2020) Yüzden Duygu Tanımlamada Yaş ve Cinsiyet Etkisi.
  2020 Innovations In Intelligent Systems And Applications Conference
  -, ISBN:
 • C.Candemir , K.Oğuz.
  (2017) A Comparative Study on Parameter Selection and Outlier Removal for Change Point Detection in Time Series.
  European Conference On Electrical Engineering And Computer Science (EECS 2017) / 2017 European Conference On Electrical Engineering And Computer Science (EECS)
  218-224, ISBN: 978-1-5386-2085-4
 • M.S.Unluturk , K.Oguz , C.Atay.
  (2009) Emotion Recognition Using Neural Networks.
  10th WSEAS International Conference On Neural Networks Prague, CZECH REPUBLIC, MAR 23-25, 2009 / Artificial Intelligence Series-WSEAS
  82-85, ISBN: 978-960-474-065-9

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • K.Oğuz , J.Lameski.
  (2019) Procedural Generation of Multiple Dungeon Levels Using Software Agents.
  Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
  -, ISBN:
 • G.Kızılateş , S.Eroğlu , D.Keskin Gökçelli , K.Oğuz , C.Eraslan , Ö.Kitiş , A.S.Gönül.
  (2018) Çoklu İpucu Olasılıksal Öğrenme Görevi Sırasındaki Nöral Yapıların Graf Analizleri.
  16. Ulusal Sinirbilim Kongresi
  -, ISBN:
 • C.Candemir , K.Oğuz , B.Özkul , A.S.Gönül , A.Selver , S.Korukoğlu.
  (2018) Fonksiyonel MR Görüntülerinden Aktivasyon Bölgelerinin Belirlenmesinde Kontrast Vektör Analizi: Sosyal Destek Deneyi Uygulaması.
  11. Tıp Bilişimi Kongresi
  0-0, ISBN:
 • M.B.Temuçin , K.Oğuz.
  (2018) Procedural City Generation Using Cellular Automata.
  Eurasia Graphics 2017 / Eurasiagraphics 2017 Conference Proceedings
  0-0, ISBN: 978-605-2263-37-2
 • K.Oğuz , S.Gül.
  (2017) Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Takım Projelerinin Yönetimi ve Değerlendirilmesi.
  Proceedings Of The 11th Turkish National Software Engineering Symposium
  184-195, ISBN:
Uluslararası
 • G.Varinlioğlu , K.Oğuz , İ.Ercan , D.Türkmen , G.D.Turhan.
  (2022) Work of Art in the Age of Metaverse: Exploring 'Digital Art' through Augmented Reality.
  ECAADe 2022
  -, ISBN:
 • C.Özkan , K.Oğuz.
  (2021) Selecting Emotion Specific Speech Features to Distinguish One Emotion from Others,.
  INISTA 2021
  -, ISBN:
 • Ö.Sağlam , K.Oğuz , D.Ünay.
  (2020) Algorithmic Detection of Oxide Nanosheets.
  2020 ImagineNano
  -, ISBN:
 • Ö.Çiğdem , E.Horuz , R.Soyak , B.Aydeniz , A.Sulucay , K.Oğuz , H.Demirel and Ö.Kitiş.
  (2019) Effects of Covariates on Classification of Bipolar Disorder Using Structural MRI .
  2019 Scientific Meeting On Electrical-Electronics & Biomedical Engineering And Computer Science
  1-4, ISBN:
 • Ö.Çiğdem , E.Horuz , R.Soyak , B.Aydeniz , A.Sulucay , K.Oğuz , H.Demirel and Ö.Kitiş.
  (2019) Classification of Patients with Bipolar Disorder and Their Healthy Siblings from Healthy Controls Using MRI .
  2019 IEEE International Symposium On Medical Measurements And Applications
  1-6, ISBN:
 • I.Korkmaz , K.Oğuz.
  (2018) Application of Neural Gas Networks to Object Detection.
  4th International Conference On Engineering And Natural Sciences / Book Of Abstracts Of 4th International Conference On Engineering And Natural Sciences
  442-442, ISBN: 978-605-67955-2-7
 • S.Türk , K.Oğuz , Ö.Kitiş , C.Çallı , C.Eraslan , M.N.Orman , T.Akalın and T.Yurtseven.
  (2018) Machine Learning Based Radiomics for Glial Tumor Classification .
  Radiological Society Of North America 2018 Scientific Assembly And Annual Meeting
  0-0, ISBN: