PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • HBB Tanısı Alan Bireylerin DM, Kısa Süreli Bellek Kayıt ve Geri Çağırma ile İlişkili Nöral Bileşenlerinin Erken Alzheimer Hastaları ile Onların Sağlıklı Kardeşleri ve Kontroller ile Karşılaştırılma
    (2017-2018) TÜBİTAK