TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Cemre Candemir , “ Çok Katılımcılı Sosyal Destek fMRI Çalışmalarında Değişim Noktası Tahminleme ”
Ege Üniversitesi
Gani Rahmon , “ Evaluation of Procedurally Generated Terrains via Artificial and Convolutional Neural Networks ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi