ATIFLAR

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Bilal Conteh (2019-2020)
  Antalya’da eğitim alan uluslararası öğrencilerin mobil reklamlara yönelik tutumları - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Atıf Yapılan :
  Consumer attitudes regarding mobile advertising in Turkey - Ilmenau Univesity of Technology Department of Economic Sciences and Media
 • Atıf Yapan :
  Erdem Tatlı (2017-2018)
  Selfie: masum bir eğlence mi, narsisist kişiliğin sunumu mu? - İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı
  Atıf Yapılan :
  Can Selfie Behaviour Be an Indicator of Narcissism? A Qualitative Research to Define the Relationship Between Selfies and Narcissism - Global Media Journal

İndex dışı uluslararası hakemli degilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Yahya Aktu , Bedrettin Varol , (2019-2020)
  Ergenlerin Özçekim Bağımlılığıyla Başa Çıkma Deneyimleri - International Asian Congress on Comtemporary Sciences
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Murat Sağlam , Abdullah Balcı , (2020-2021)
  Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarının belirlenmesi - Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Atıf Yapan :
  Veysel Çakmak (2019-2020)
  Online Benlik Sunumu ve Narsisizm Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma - AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Atıf Yapan :
  Buse Şafak , Süleyman Kahraman , (2019-2020)
  Sosyal Medya Kullanımının Yalnızlık ve Narsistik Kişilik Özelliği Belirtileri ile İlgili İlişkinin İncelenmesi - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Atıf Yapan :
  İ. Ayşad Güdekli , Nur Cemelelioğlu Altın , (2018-2019)
  Selfie Motivations of Generation Y in Turkey within Visual Sharing Culture Context - International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal
 • Atıf Yapan :
  Cemile Yabancı (2017-2018)
  Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumları ile Narsisizm ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Yüksek Lisans Tezi (Uludağ Üniversitesi)
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal
 • Atıf Yapan :
  Ceylan Gazi Uçkun , Burcu Üzüm; Seher Uçkun , (2017-2018)
  Narsist Kişiliğin Makyavelist Davranışlara Etkisi: Kocaeli Üniversitesi Özel Güvenlik Öğrencileri Örneği - Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal
 • Atıf Yapan :
  Şükrü Balcı , Hamide Sarıtaş , (2017-2018)
  Sosyal Medya Kullanımının Bir Belirleyicisi Olarak Narsisizm: Konya’da Yaşayan Kullanıcılar Üzerine Bir İnceleme - Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Atıf Yapan :
  Berk Çaycı , Ayşegül Elif Çaycı, İhsan Eken , (2017-2018)
  Narsisizm ve Selfie Paylaşımı İlişkisi Üzerine Nicel Bir Araştırma - Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal TR Edition
 • Atıf Yapan :
  Selçuk Bazarcı (2017-2018)
  Transmedya Uygulamalarında Yayılma Kanalları: Küresel Örnekler Üzerine Bir İnceleme - Akdeniz İletişim Dergisi
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel bir Araştırma - Global Media Journal
 • Atıf Yapan :
  Akkaş, C. , Bakırtaş, H., & Çiftçi, S. , (-1)
  ‘Narsistagram’: Instagram Kullanımında Narsisizm - Selçuk İletişim
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Nitel Bir Araştırma - Global Media Journal

Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Neşe Çullu Kaygısız , Aysu Altaş , (2021-2022)
  Selfie turizmi ve turizmde selfie kazaları üzerine bir araştırma - Journal of Tourism and Gastronomy Studies
  Atıf Yapılan :
  Özçekim davranışı narsisizm göstergesi olabilir mi? Özçekim ve narsisizm arasındaki ilişkiyi tanımlamaya yönelik nitel bir araştırma - Global Media Journal
 • Atıf Yapan :
  Betül Nacakcı (2018-2019)
  Sosyal Medyanın İnşaa Ettiği Narsist Kişilikler: Instagram Hesapları Üzerine Bir Analiz (Pilot Çalışma) - International Journal of Social Sciences
  Atıf Yapılan :
  Özçekim Davranışı Narsisizm Göstergesi Olabilir Mi? Özçekim ve Narsisizm Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Nitel Araştırma - Global Media Journal TR Edition