UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Kişisel Markalaşma

- Youtube

- Dijital Benlik (Digital Self)

- Dijital Pazarlama