UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- İletişim Araştırmaları

- Pazarlama iletişimi

- Sosyal Medya