UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Kişisel Markalaşma (Personal Branding)

- Dijital Benlik (Digital Self)

- Youtube