KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Batır yüksek lisans tezini uluslararası andlaşmalar konusunda vermiştir. Akademik hayata 1997’de Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Devletler Hukuku Araştırma Görevlisi olarak başlamış,1998 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü AB Hukuku Anabilim Dalı Doktora programından 2004 yılında mezun olmuştur. 2001 yılında Jean Monnet Bursunu kazanan Batır 2001-2002 öğretim yılında London School of Economics’den ikinci yüksek lisans derecesini almıştır. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İki uluslararası ve üç ulusal projede koordinatör yardımcısı ve proje takımı üyeliği gibi görevler alan Kerem Batır Uluslararası Hukuk ve AB Hukuku uzmanıdır. Çalışma konuları arasında Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma, Uluslararası Deniz Hukuku ve AB Rekabet Hukuku bulunmaktadır. Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale, 21. Yüzyılda Deniz Haydutluğu ve Uluslararası Hukukta Vatandaşlık konularında kitapları bulunan Batır'ın ulusal ve ulusalararası dergilerde yayınlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır.