KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

K.Nazan Turhan, 2012 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Gıda Mühendisliği alanında Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2001-2003 yılları arasında doktora sonrası araştırmacı olarak Wisconsin Üniversitesi, Gıda Bilimler bölümünde çeşitli projelerde görev almıştır.
Araştırma konuları yenilebilir gıda ambalaj materyalleri, antimikrobiyal ve biyo-parçalanabilir gıda ambalajları, gıdaların korunma ve muhafazası üzerinde yoğunlaşmaktadır.