UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ek Konular

- algorithm

- e-ticaret, e-işletme

- Lojistik bilgi sistemi

Endüstri

- finansal hizmetler

- üretim

Coğrafi Bölgeler

- Kuzey Amerika