BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • M.Kızıl and L.Dulger.
  (2022) CPR(Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon) Uygulayabilecek Sistem Tasarımı Design of a Device for CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) .
  TIPTEKNO 2022
  -, ISBN:
Uluslararası
 • H.İ.Çelik , L.C.DULGER and M.Topalbekiroğlu.
  (2022) Design and Simulation of Beat Up Mechanism: Handmade Carpet Looms.
  IEEE Xplore / 2022 8th International Conference On Control, Decision And Information Technologies (CoDIT),
  809-814, ISBN: ISSN2576-3555

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • E.Gültekin , H.Çelik , L.Dülger , H.Sünbül and H.Kani.
  (2019) İplik Karakteristiği ve Hata tespiti Üzerine Görüntü İşleme Uygulamaları (Image Processing Applications on Yarn Characteristics and Fault Inspection).
  Tekstil Ve Mühendis (Journal Of Textile And Engineer),
  340-343, ISBN: