TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

, “ Bilgisayar Denetimli Düğümleme Sistemi Tasarımı, Konstrüksiyonu ve Denetimi ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Çevrim Dışı İmza Analizi Kullanılarak Biometrik Doğrulama Tasarımı ve Uygulaması ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Kumaş Kusurlarını denetleyebilecek Akıllı bir sistem Geliştirilmesi ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Mekanik Servo Presin Tasarım, Optimizasyonu ve Denetimi: Endüstriyel bir Uygulama ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Haptik Teknoloji Kullanılarak Robot Kolunun Denetiminde Öğrenmenin Kullanılması ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Haptik Rehabilitasyon için Yörünge Planlanması , Üretilmesi ve Uygulanması ”
Gaziantep Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

, “ Fırçasız servo motorla sürülen düzlemsel dört çubuk mekanizmasının modeli ve kontrolü ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Scara robotun PLC ile Hareket Denetimi ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ PID Denetleyicinin Genetik Algoritma ile Ayarlanması: Düzlemsel Mekanizmalarda Hareket Denetimi ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ PP ve PE Çuvalların Yerleştirilmesi Amacıyla Bir Mekanizma Tasarımı ve Analizi ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Sezgisel Algoritmalar ile Düzlemsel Mekanizmaların Sentezi ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Hibrid Makine sistemleri ve Denetimi ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ AC Servo Preste Hareket Denetimi: Bulanık Mantık Yaklaşımı) ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Hibrid Düzlemsel Yedi Çubuk Pres Mekanizmasının Tasarım Optimizasyonu ve Sentezi: Benzetim Çalışması ”
Gaziantep Üniversitesi
, “ Bilek Rehabilitasyonu için Sinyal işlemenin benzetimi) ”
Gaziantep Üniversitesi