UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Robotik

- Autonomous Robots

- Mechatronic System Design

Ek Konular

- Project Management

Endüstri

- Yazılım Tasarım ve Geliştirme