BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • İ.Aksu.
  (2010) Yeni doğan erkek ve dişi sıçanlarda akut anneden ayrılma stresinin, kognitif tarz üzerine etkilerinin incelenmesi.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi 14-17 Eylül 2010, Edirne / Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi özet Kitabı No 93
  93-0, ISBN:
 • G.Güner.
  (1998) Probleme dayalı aktif Tıp eğitiminde birinci dönem: eğitim programı, uygulaması ve değerlendirilmesi.
  1. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,ANKARA
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • I.Semin , D.Ersil Soysal , Y.Seval Çelik , M.Hayran , A.B.Demir , A.B.Ozkaya , S.V.Inan and G.Akdogan.
  (2018) Multidisciplinary Case-Based Small Group Discussions To Integrate Basic Medical Sciences With Clinical Situations.
  FEBS Workshop On Molecular Life Sciences: Training Tomorrow’s Scientists / Turkish Journal Of Biochemistry, 2018; 43(4):25
  -, ISBN:
 • G.Horasan , D.Soysal , Ş.Yıldız , İ.Şemin.
  (2018) Use of tobacco products among a Turkish foundation university students.
  International Society For The Prevention Of Tobacco Induced Diseases (ISPTID) 14th Annual Conference, October 4-6 2018, Izmir / Tob. Induc. Dis. 16(Suppl 3):A111
  48-, ISBN:
 • S.Ozan.
  (2002) Comparison of assessment methods among Dokuz Eylül University School of Medicine Students.
  AMEE Congress, Lizbon, 29 Aug-1Sept 2002 / AMEE Congress
  0-0, ISBN:
 • H.Abacioglu.
  (1998) Implementation of an innovative curriculum at Dokuz Eylül Medical School.
  Association For Medical Education In Europe (AMEE) Congress, Prague, Czech Republic, 30 August - 2 September, Abst.8F1, P64 / Current Issues In Medical Education, Abstract No: 8F1. P 64
  0-0, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • H.Yıldız , F.B.Özkul Cura , S.Y.Özgün Güçlü , E.Oral , M.İ.Şemin .
  (2019) Erken Çocukluk Döneminde Spor Destekli Uygulamalarda Kaynaştırma Eğitiminin Anne Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. .
  29. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 6-9 Kasım Kuşadası
  -, ISBN:
 • F.İ.Tengiz , E.Ergönül Kulac , N.Demiral Yılmaz , S.Öncü , E.Kalyoncu , A.Akkoçlu , İ.Şemin.
  (2016) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mesleklerarası öğrenmeye Hazır mı?.
  UTEK,21-23 Mart 2016, İzmir
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl , N.Üstünkarlı , N.Gürkaynak , İ.Şemin.
  (2015) Kendi evinde ve huzurevinde kalan yaşlılarda depresyon düzeyi ve etkili faktörler.
  8. Ulusal Yaşlılık Kongresi, / Bildiri Kitabı
  346-357, ISBN:
 • M.Şahiner.
  (2014) Değişen koşullarda Fizyolojide öğrenci uygulamaları.
  40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2-6 Eylül 2014, Kayseri
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl.
  (2014) Huzur evinde yaşayan yaşlıların ihmal ve suiistimal açısından hukuksal farkındalık düzeyleri ve depresyon yönünden değerlendirilmesi.
  7. Akademik Geriatri Kongresi 28 - 31 Mayıs 2014, Antalya
  0-0, ISBN:
 • A.Manisalıgil.
  (2008) Objektif yapılandırılmış klinik sınav uygulamaları.
  3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Van, 18-21 Haziran
  0-0, ISBN:
 • A.Özbek.
  (2007) Dişi sıçanlarda erken yavru kayıplarının izleyen gebelik sonrası doğan yavrulara etkileri.
  17. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi 19-22 Nisan 2007, Çeşme, İzmir / Özet Kitabı
  147-0, ISBN:
 • A.Özbek.
  (2006) Dişi sıçanların erken yavru kayıplarına tepkileri ve bu durumun maternal davranışlarına etkileri.
  16. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, 20-23 Nisan 2006, Kemer, Antalya / Özet Kitabı
  72-0, ISBN:
 • M.Akhisaroğlu.
  (2006) Gece ve gündüz düzeninde farelerde toluene karşı oluşan ödül arama davranışı farklılığı.
  5.Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Zonguldak / Özet Kitabı Neuroanatomy 5. National Congress Of Neuroscience
  33-0, ISBN:
 • N.Uysal.
  (2005) Adölesans döneminde yapılan düzenli aerobik egzersizin hipokampal nöron yoğunluğu, apopitoz ve spasyal bellek üzerine etkileri.
  ”, 4. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, MERSİN / Neuroanatomy Abstract Book
  33-0, ISBN:
 • N.Uysal.
  (2004) Sıçanlarda farklı beyin bölgelerinde oksidan stresteki yaşa bağlı değişiklikler.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, KONYA
  0-0, ISBN:
 • N.Uysal.
  (2004) Dişi ve erkek adölesan sıçanlarda akut ayakşoku stresinin oksidatif strese etkileri.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, KONYA
  0-0, ISBN:
 • D.Özdemir.
  (2004) Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan oksidatif strese melatoninin etkisi.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, KONYA
  0-0, ISBN:
 • D.Özdemir.
  (2004) Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan öğrenme-bellek bozukluğunda melatoninin etkisi.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, KONYA
  96-111, ISBN:
 • S.Gönenç.
  (2004) Melatoninin sıçanlarda akut etanol ile oluşturulan spasyal bellek bozukluğu ve oksidan stres üzerine etkileri.
  3. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Neuroanatomy DENİZLİ / Abstract Book
  0-0, ISBN:
 • N.Uysal.
  (2004) Yenidoğanda akut anneden ayrılma stresinin farklı beyin bölgelerinde oksidatif strese etkileri.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, KONYA / Genel Tıp Dergisi
  96-0, ISBN:
 • A.Sönmez.
  (2003) Sıçan Beyninde CREB1 ve CREB2 protein düzeyinde yaş artışı ile oluşan değişimlerin immünohistokimyasal yöntemle analizi ve bellek bozulmaları ile ilişkisi.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 29. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 1-5 Eylül 2003, Ankara
  140-0, ISBN:
 • N.Uysal.
  (2002) Anneden ayrılma stresinin spasyal belleğe ve sonradan karşılaşılan akut stresin genç sıçan beyin dokularında antioksidan enzim aktiviteleri ile lipid peroksidasyonuna etkileri.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2002, İzmir / Özet Kitabı
  81-0, ISBN:
 • B.Kayatekin.
  (2002) Aerobik ve anaerobik egzersizler için hayvan modelleri.
  28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İZMİR
  0-0, ISBN:
 • K.Genç.
  (2001) Mikroglial Hücrelerde in vitro İskemik Hasar.
  Türkiye’de Nörobilimlerin Bugünü Ve Geleceği, 5-8 Nisan 2001, Bursa
  0-0, ISBN:
 • G.Erbil.
  (2001) Aktif eğitimde entegre uygulama öğrenci başarı değerlendirmesi.
  2. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İZMİR
  0-0, ISBN:
 • O.Açıkgöz.
  (2000) Metamfetaminin sıçan prefrontal korteks ve striatumunda glutatyon ve okside glutatyon düzeylerine etkisi.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 26. Ulusal Kongresi ESKİŞEHİR
  138-0, ISBN:
 • İ.Şemin.
  (1998) D.E.Ü. Tıp Fakültesinde uygulanan Probleme Dayalı Eğitimde Geri Bildirim.
  1. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,ANKARA
  0-0, ISBN:
 • O.Açıkgöz.
  (1998) Metamfetaminin prefrontal kortekste antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyonuna etkisi.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Kongresi, Samsun
  0-0, ISBN:
 • İ.Şemin.
  (1998) D.E.Ü. Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Aktif Eğitim’de Ölçme ve Değerlendirme.
  Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,ANKARA
  0-0, ISBN:
 • O.Açıkgöz.
  (1998) Metamfetaminin neden olduğu striatal nörotoksisitede oksidan stresin rolü.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Kongresi, Samsun
  0-0, ISBN:
 • O.Açıkgöz.
  (1998) Metamfetaminin prefrontal korteks ve striatumda antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyonuna akut etkileri.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Kongresi, Samsun / Özet Kitabı
  136-0, ISBN:
 • S.Gidener.
  (1998) Eğitim programımızdaki modüler yapı .
  1. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,ANKARA
  0-0, ISBN:
 • O.Açıkgöz.
  (1998) Metamfetaminin lokomotor aktiviteye etkileri.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Kongresi, Samsun
  0-0, ISBN:
 • S.Gidener.
  (1998) Tıp Fakültemiz neden aktif eğitimi tercih ediyor.
  1. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi,ANKARA
  0-0, ISBN:
 • İ.Şemin.
  (1998) Farelerde akut egzersiz sonrası kas, ince barsak ve böbrek dokularında antioksidan enzim aktiviteleri.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 24. Ulusal Kongresi, Samsun
  0-0, ISBN:
 • E.Alıcı.
  (1997) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Neden Aktif Tıp Eğitimine Geçiş Çalışmaları Yapılıyor? .
  Ezbersiz Eğitim Sempozyumu,İSTANBUL
  0-0, ISBN:
 • T.Çamsarı.
  (1996) The effects of heparin and enoxaparine on lipids and antioxidant enzymes during a hemodialysis session.
  XXXIII. Congress Of The European Dialysis And Transplant Association Amsterdam, The Netherlands, June 18-21 / Abstracts Book
  254-0, ISBN:
 • A.Temiz.
  (1995) Hiperkolesterolemik sıçanlarda eritrosit MDA ve TT değişiklikleri ile nohut/KG tedavilerinin etkileri.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi, Ankara / Özet Kitapcığı
  143-0, ISBN:
 • S.Gönenç.
  (1995) Çocuklarda 4 haftalık yüzme egzersizinin antioksidan enzimler ve lipid peroksidasyonuna etkisi.
  V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir / Özet Kitapcığı
  94-0, ISBN:
 • İ.Şemin.
  (1995) HD hastalarında heparin ve LMWH’in lipid metabolizması ve oksidan sisteme etkileri.
  XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Abant, Bolu / Özet Kitapcığı
  31-0, ISBN:
 • C.Çavdar.
  (1995) Hemodiyaliz hastalarında heparin ve bir düşük molekül ağırlıklı türevinin lipid metabolizmasına etkileri.
  XII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi,Abant, Bolu, Turkey / Özet Kitabı
  25-0, ISBN:
 • İ.Şemin.
  (1994) rHuEPO kullanılan ve kullanılmayan hemodiyaliz hastalarında antioksidan enzim aktiviteleri.
  XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Samsun / Özet Kitapcığı
  141-0, ISBN:
 • İ.Şemin.
  (1994) Hemodiyaliz hastalarında heparin ve düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımının antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkileri.
  XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Samsun
  142-0, ISBN:
 • İ.Şemin.
  (1994) Hemodiyaliz hastalarında serum demir, bakır ve seruloplazimin düzeylerinin antioksidan enzimlerle ilişkisi.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Kongresi, İzmir / Özet Kitapcığı
  33-0, ISBN:
 • İ.Şemin.
  (1994) Hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulanan hastalarda oksidan stres ve antioksidan enzimler.
  XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Samsun / Özet Kitapcığı
  33-0, ISBN:
 • M.Kayatekin.
  (1993) Bi birinci lig basketbol takımı oyuncularının fizyolojik-fiziksel profili ve sedanterlerle karşılaştırılması.
  4. Milli Spor Hekimliği Kongresi(poster Bildiri)
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • H.Ayan , Ş.Yıldız , M.Şemin.
  (2020) Ergonomy and muscle-skeleton system diseases in laboratory employees..
  2nd International Medical Congress Of Izmir Democracy University (2. Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi), 17-19 December 2020, İzmir. / 2nd International Medical Congress Of Izmir Democracy University (2. Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Kongresi), Abstract Book
  204-206, ISBN:
 • D.Ceylan , Ö.Gökdemir , İ.Bezircioğlu , İ.Şemin.
  (2019) Impacts of depressive symptoms and cognitive deficits on the functionality and the quality of life of elderly people..
  2nd European Lifestyle Medicine Congress, November 8-10, 2019, Rome, Italy.
  -, ISBN:
 • O.Gokdemır , D.Ersıl Soysal , H.Pak , M.Kartal Yandım , I.Semın.
  (2019) Evaluation of Polypharmacy in Individuals over 65 Years of Age in BalcovaDistrict of Izmir..
  2nd European Lifestyle Medicine Congress, November 8-10, 2019, Rome, Italy.
  -, ISBN:
 • S.Y.Özgün , E.Oral , İ.Şemin.
  (2019) Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklara Yönelik Geliştirilen Bilim Eğitimi Projesinin Çocukların Yaratıcı Düşüncelerine Etkisi. .
  I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019, May 2-4, 2019, Izmir, Turkey.
  -, ISBN:
 • M.Bahadıroğlu , İ.Şemin.
  (2019) İnteraktif yöntemler ile verilen eğitimin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgi ve davranışa etkisi..
  1. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Adana / 1. Uluslararası X. Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi Kitabı
  694-700, ISBN:
 • B.Atas , I.I.Ipekten , E.Asker , D.Gur , O.E.Yıldırım , H.Kazdagli , B.Erdeniz and M.I.Semin .
  (2019) The Physıologıcal Changes Related To Loomıng Sounds In Movıe Soundtracks.
  26th International Student Congress Of (bio)Medical Sciences, 3-7 June 2019, Gröningen, Holland / 26th International Student Congress Of (bio)Medical Sciences, 3-7 June 2019, Gröningen, Holland Abstract Book
  468-468, ISBN:
 • O.Gokdemir , H.Kazdagli , I.Semin.
  (2018) Evaluation of Healthy Lifestyle Behavior of Family Physicians and Lifestyle Medicine in Their Clinical Practice.
  1st European Lifestyle Medicine Congress, November 10-11, 2018, Geneva, Switzerland, OP08
  -, ISBN:
 • E.Oral , S.Y.Özgün , M.İ.Şemin.
  (2018) Düslerle Bilim Projesine Katılan Çocukların Yaratıcılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi..
  4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 4-7 Ekim 2018, Bodrum
  -, ISBN:
 • I.Semin , O.Gokdemir , F.Ogce , H.Kazdagli , H.Vural , G.Atabay.
  (2018) Do We Need To Consider The Usage Of Electronic Devices For Our Health?.
  1st European Lifestyle Medicine Congress, November 10-11, Geneva, Switzerland / 1st European Lifestyle Medicine Congress, OP05
  -, ISBN:
 • K.Mutafoglu , I.Bezircioglu , D.Ceylan , G.Dinc Horasan , S.Tukel , I.Semin , D.Soysal and H.Kazdagli.
  (2018) An Integrated Lifestyle Medicine Curriculum In Medical School of Izmir University of Economics..
  1st European Lifestyle Medicine Congress, November 10-11, 2018, Geneva, Switzerland, / 1st European Lifestyle Medicine Congress, Abstract Book OP10
  -, ISBN:
 • F.İ.Tengiz , S.Telli , H.Durmuş , T.Alkan Özbay , E.Oral , Y.S.Süral , H.Ayan and İ.Şemin.
  (2016) Evaluation of The Readiness of Vocational School of Health Services Students.
  ICETR; 11-13 February 2016, İzmir, Turkey
  0-0, ISBN:
 • F.Öğce , D.Talaz , D.Harputlu , G.Atabay , İ.Şemin.
  (2016) The Relation Between Exposure to Electromagnetic Field and Daily Life Cycle: Affects on Learning in Students.
  ICETR; 11-13 February 2016, İzmir, Turkey.
  0-0, ISBN:
 • F.İ.Tengiz , E.Ergönül Kulac , N.Demiral Yılmaz , S.Öncü , E.Kalyoncu , A.Akkoçlu , İ.Şemin.
  (2015) Do Students of Vocational School of Health Sciences Ready for Interprofessional Education?.
  ICME; 13-15 October 2015, İstanbul, Turkey.
  0-0, ISBN:
 • İ.Şemin , F.İ.Tengiz.
  (2015) Effect of Education on Healthy Life Behavior.
  VII. European Conference On Social And Behavioral Sciences 11-13 June 2015 Bucharest, Romania
  0-0, ISBN:
 • M.Kızıl.
  (2014) Relationship between depression and diet in older persons living in nursing homes .
  6 Th İnternational Social & Applied Gerontology Symposium October 15-17, 2014 Antalya / Proceedings Book
  160-173, ISBN:
 • P.Dogan , İ.Semin.
  (2010) Effects of the aerobic exercise on anxiety in women and men.
  15th Annual ECSS-Congress, 23-26 June, Antalya Turkey. Abstract Number 1982, 2010 / 15th Annual ECSS-Congress Abstract Book No:1982
  0-0, ISBN:
 • İ.Sagiroglu.
  (2009) The effect of plyometric exercise to the isokinetic strength values of knee extention and flexion of young basketball players.
  The 11th ICHPER.SD Europe Regional Congress And Exposition, Antalya, April 22-24, P.1-07, P:407-416, 2009 / The 11th ICHPER.SD Europe Regional Congress And Exposition, Abstract Book P:407-416
  407-416, ISBN:
 • V.Mevsim.
  (2008) Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skills? .
  European General Practice Research Network (ECPRN) Congress, 8-11 May 2008, Antalya, Turkey / Abstracts Book
  36-0, ISBN:
 • R.Çehreli.
  (2000) The effects of chickpea and konjak glucomannan on the changes gastrointestinal motilite in hypercholestrolemic rats.
  III. İnternational Congress Of Nutrition And Dietetics. 10-13 April 2000, Ankara
  274-0, ISBN:
 • R.Çehreli.
  (1999) Is cellulose an alternative treatment for hypercholesterolemia related oxidant stress that may disturb erytrocyte deformability.
  10th International Congress Of Biorheology And 3rd International Conference On Clinical Hemorheology, 18-22 July 1999, Pecs, Macaristan / Abstracts Book
  97-0, ISBN:
 • I.Şemin.
  (1998) Lipid peroxidation and antioxidant enzyme levels of intestinal, renal and muscle tissues after a 60 minutes exercise in trained mice.
  5th International Sport Sciences Congress Sport Sciences Association, Ankara, 5-7 November 1998 / Abstracts Book
  203-0, ISBN:
 • A.Temiz.
  (1997) Effects of konjakglukomannan and chickpea on plasma levels of cholesterol, zinc and copper in hypercholesterolemic rats.
  XXXIII International Congress Of Physiological Sciences St.Petersburg, June 30-July 5 / Abstracts Book
  10-52, ISBN:
 • T.Çamsarı.
  (1996) The effect of conventional heparin (H) and low molecular weight heparin (LMWH) treatment on lipid metabolism in hemodialysis patients..
  XXXIII. Congress Of The European Renal Association, June 18-21, 1996, Amsterdam, The Netherlands / Abstracts Book
  139-0, ISBN:
 • S.Gönenç.
  (1995) The effect of moderate swimming in exercise on antioxidant enzymes in children.
  International Congress On Free Radicals Health And Disease, Abstracts Book P 150. İstanbul, September 6-10
  150-0, ISBN:
 • C.Çavdar.
  (1995) Red cell lipid peroxidation and antioxidant system in chronic hemodialysis patients treated with r-HuEPO.
  XXXII. Congress Of The European Dialysis And Transplant Association Athens, Greece, June 11-14 / Abstracts Book
  282-0, ISBN:
 • I.Şemin.
  (1995) The relation between antioxidant enzymes and serum iron, copper, ceruloplasmin levels in hemodialysed patients.
  XXXII. Congress Of The European Dialysis And Transplant Association, Athens, Greece, June 11-14 / Abstracts Book
  214-0, ISBN:
 • I.Şemin.
  (1995) Serum iron, copper, ceruloplasmin and oxidant/antioxidant systems in CAPD patients.
  International Congress On Free Radicals In Health And Disease İstanbul, September 6-10 / Abstracts Book
  195-0, ISBN: