DERSLER


Verilen Dersler

2022 - 2023
 • (CBM 301) Tıbbın Klinik Temelleri V
 • (FTR 106) İnsan Vücudunun İşlevsel Organizasyonu II
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (HSP 201) İnsan, Toplum ve Gezegen III
 • (HSP 301) İnsan, Toplum ve Gezegen V
 • (INT 600) İntörnlük Temeller
 • (INT 601) Halk Sağlığı İntörnlüğü
 • (INT 602) İç Hastalıkları İntörnlüğü
 • (INT 603) Aile Hekimliği İntörnlüğü
 • (INT 604) Pediatri İntörnlüğü
 • (INT 605) Kadın Hastalıkları & Doğum İntörnlüğü
 • (INT 606) Cerrahi Hastalıklar ve Anesteziyoloji İntörnlüğü
 • (INT 607) Nöropsikiyatri İntörnlüğü
 • (INT 608) Acil Tıp İntörnlüğü
 • (INT 610) Seçmeli İntörnlük
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 301) Tıbbın Bilimsel Temelleri V
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
2021 - 2022
 • (FTR 105) İnsan Vücudunun İşlevsel Organizasyonu I
 • (FTR 106) İnsan Vücudunun İşlevsel Organizasyonu II
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
 • (TS 103) Fizyoloji
2020 - 2021
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (IEU 110) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (TS 103) Fizyoloji
2019 - 2020
 • (GBE 204) İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (HEM 112) Sağlığın Temelleri II
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
2018 - 2019
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (HEM 112) Sağlığın Temelleri II
 • (HSP 201) İnsan, Toplum ve Gezegen III
 • (HSP 202) İnsan, Toplum ve Gezegen IV
 • (ISG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
2017 - 2018
 • (GBE 204) İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (HEM 112) Sağlığın Temelleri II
 • (ISG 562) Yetişkin Eğitimi ve İletişim Becerileri
 • (ISG 595) Seminer
 • (ISG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (SB 101) Anatomofizyoloji I
 • (TS 103) Fizyoloji
 • (UB 551) Üreme Sistemi İşlevsel Özellikleri
2016 - 2017
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (SB 101) Anatomofizyoloji I
 • (SB 102) Anatomofizyoloji II
 • (TS 103) Fizyoloji
 • (TS 205) Sağlık Hizmetlerinde Meslek Etiği
 • (TS 209) Çevresel Düzenleme ve Sağlık
2015 - 2016
 • (HIM 480) Sağlık ve Yaşam
 • (ISG 562) Yetişkin Eğitimi ve İletişim Becerileri
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (SB 101) Anatomofizyoloji I
 • (SB 102) Anatomofizyoloji II
 • (TS 103) Fizyoloji
2014 - 2015
 • (HIM 480) Sağlık ve Yaşam
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (TDS 214) Yazılı Anlatım
 • (TS 101) Anatomi
 • (TS 103) Fizyoloji
2013 - 2014
 • (HM 102) Sağlık ve Toplum: Epidemioloji
 • (HM 480) Sağlık ve Yaşam
 • (TS 101) Anatomi
 • (TS 102) Farmakoloji
 • (TS 103) Fizyoloji
 • (TS 104) Sağlık Hizmetlerinde İletişim