PROJELER


AB, BM, NATO ve benzeri uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği/yürütücülüğü

 • Üniversite Öğrencilerinde Sınav Stresinin Elektrofizyolojik Ölçümler Ile Gösterilmesi
  (-1) İzmir Ekonomi Üniversitesi BAP-2019-07 numaralı proje
 • 8.1.1. Sanal Gerçeklik ile Yapılan Aerobik Egzersizin Biyolojik ve Motivasyonel Etkileri
  (-1) İzmir Ekonomi Üniversitesi BAP-2017-02
 • İnterferon-betanın apoptotik ve sitotoksik oligodendrosit ölümü üzerine in vitro etkileri
  (-1) TÜBİTAK-SBAG Proje No. 2312;100S064

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Deneysel cisplatinium nörotoksisitesite tedavisinde nörotropik faktörlerin etkisi
  (1997-1998) Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fonu
 • Sıçanlarda hemoliz ve oksidan stres ve egzersiz arasındaki ilişkinin araştırılması
  (-1) Dokuz Eylül Üniversitesi BAP 0909.94.01.10

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Düşlerle bilim
  (-1) TÜBİTAK-4004 Proje No. 118B279
 • Farelerde toluen arama davranışının gece ve gündüz düzeninde incelenmesi
  (-1) TÜBİTAK-SBAG Proje No. 105S337, 2006: 1-29
 • Dişi sıçanlarda erken yavru kayıplarının izleyen erken gebelik sonrası maternal davranışlara ve yavrulara etkileri
  (-1) TÜBİTAK-SBAG Proje No. 105S026 SBAG-HD-12, 2006: 1-23
 • Klinik beceri eğitimlerinin simüle hasta ve görsel kayıt kullanılarak geliştirilmesi
  (-1) Dokuz Eylül Üniversitesi BAP