TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

İzzet Birken , “ Anaokulu Öğretmenlerinin Mesleklerine Yönelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Algılarının Değerlendirilmesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Mehmet Bahadır , “ İnteraktif yöntemler ile verilen eğitimin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bilgi ve davranışa etkisi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi