KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1965'te Almanya'da doğan Markus Wilsing, lisans ve doktora derecelerini 1995'te İtalya'da Università degli Studi di Firenze, Facolta'di Architettura, Dipartimento di Processi e Metodi'den aldı. 1994'te Prof. Dr. Paolo Iannone'nin asistanı olarak aynı üniversitede Dipartimento di Progettazione Architettonica'da akademik kariyerine başladı.

1996'da, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde misafir yardımcı doçent olarak göreve başladı. Bu kurumda, "Sanat ve Kültüre Giriş I & II" (1996-2003), "İç Mimarlık Stüdyosu III & IV" (1996-2001) ve "Düşsel ve Geleceğe Yönelik Çevreler" (2001-2003) dersleri vermiş ve çeşitli tez danışmanlıkları yürütmüştür. 1998'de aynı üniversitede tam zamanlı yardımcı doçent ve "Sanat ve Kültüre Giriş I & II" dersinin koordinatörü olmuştur.

2003’te İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne katılmıştır. Aynı yıl, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kurmuş ve koordinatörü olmuştur. 2004 - 2010 ve 2017 - 2022 yılları arasında aynı bölüm başkanı olarak görev almıştır. 2007’de Yat Tasarımı Çalışmaları’nı İçmimarlık ve Çevre Tasarımı müfredatına entegre etmiştir. Bu fikir, aynı zamanda 2010 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Yat Tasarımı Yüksek Lisans programının kurulma fikrini gündeme getirmiştir. Bunun yanında, 2004 yılında Mimarlık bölümünün kurulum çalışmalarında da görev almıştır.

"Mimarlık ve Tasarım Eğitimi", "Düşsel ve Geleceğe Yönelik Tasarım" ve "Tasarım Felsefesi" alanlarında araştırmalar da yürütmektedir. Bu konularla ilgili olarak, çeşitli sergiler düzenlemiş, ders vermiş, sunuş yapmış, konferans bildirileri sunmuş ve uluslararası dergilerde makaleler yayınlamıştır. Ayrıca, Almanya'da mimari projeler yürütmüş ve çeşitli uluslararası yarışmalara katılmıştır.