UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- İngilizce Öğretimi

- English Literature

- eğitim

- Çizelgeleme

- Educational Management

- iş hukuku

- teacher training

- TEACHER RESEARCH

- İngilizce Eğitmeni

Ek Konular

- Eğitim Teknolojileri

- materials develpment