UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Isı Transferi

Ek Konular

- Yenilenebilir enerji

- HVAC

- termodinamik