KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Efe Biresselioğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Enerji Politikaları uzmanlık alanında Profesör olmakla birlikte; aynı üniversitenin kurucu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünü ve Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Aynı zamanda Avrupa Enerji Araştırmaları Birliği’nin (EERA) “e3s” ortak rogramının yürütme kurulu üyesi ve Akdeniz İnsanları Meclisi’nin de (ACIMEDIT) İzmir Başkanı’dır. Biresselioğlu, ECHOES, EERADATA, eCREW, ENCHANT gibi bir çok Ufuk 2020 (H2020) projesinde İş Paketi Lideri olarak görev almış ve almaktadır. Aynı zamanda, TÜBİTAK ve BAP destekli projelerde Koordinatör olarak görev yapmış ve yapmaktadır. Misafir Öğretim Üyesi olarak Enerji Güvenliği ve Politikaları konularında Den Haag University, University of Aalborg, Budapest College of Management, University of Salerno and University of Minho’da dersler vermiştir. Mevcut görevlerinden önce, Avrupa Birliği INOGATE Programı’nda eğitmen, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Danışmanlığı, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü‘nün (NUPI) Enerji Programı’nda Kıdemli Misafir Araştırmacı, Finlandiya İş ve Politika Konseyi’nde (EVA) Akademik Üyelik, ve Deniz Yatırım Genel Müdürlüğü’nde Yönetici Adayı olarak olarak görev yapmıştır.rnrnİtalya IMT Institute for Advanced Studies, Lucca’da Politik Sistemler ve Enstitüsel Değişim alanında doktora eğitimini tamamlamış, doktora derecesine ek olarak Avrupa Birliği Rektörler Konfederasyonu tarafından onaylanan ‘Doctor Europaeus’ derecesini almıştır. Finlandiya Turku Üniversitesi’nin Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi’nde Avrupa Çalışmaları üzerine yüksek lisans derecesi alan Prof. Dr. Biresselioğlu, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü şeref derecesiyle bitirmiştir. Lise eğitimini ise mezunu olmakla gurur duyduğu ve aile fertlerinin birçoğunun da mezunu olduğu TED Ankara Koleji’nde tamamlamıştır. Uzmanlık alanları enerji güvenliği, enerji politikaları, enerji ekonomisi, ve enerji geçişine ilişkin analizdir. Enerji konularında birçok makalesi Energy Policy, Renewable Energy, Energy ve Energy Research and Social Science gibi alanlarının öndegelen dergilerinde yayınlanmıştır. Bunlara ek olarak, Palgrave Macmillan yayınevi tarafından yayınlanan “European Energy Security: Turkey’s Future Role and Impact” (UK: Palgrave Macmillan, 2011) başlıklı kitabın yazarı ve “Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye’ye Bakış” (TR:EHAEY, 2015) başlıklı kitabın editörüdür.