KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU, lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. Lisans derecesini, 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde şeref derecesiyle almıştır. 2006 yılında Finlandiya Turku Üniversitesinin Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezinden Avrupa Çalışmaları üzerine yüksek lisans derecesi alan Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU, yüksek lisans çalışmaları esnasında Finlandiya İş ve Politika Konseyinde (EVA) akademik üye görevini yürütmüştür. Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU, 2009 yılında İtalya IMT Institute for Advanced Studies, Lucca’da Politik Sistemler ve Kurumsal Değişim alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora derecesine ek olarak Avrupa Birliği Rektörler Konfederasyonu tarafından onaylanan ‘Doctor Europaeus’ derecesini almıştır. Doktora çalışmaları esnasında, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün (NUPI) Enerji Programında misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU, 2010 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2011 yılı itibarıyla Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Enerji yüksek lisans programının bağlı olduğu Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmeye başlamıştır. Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU, İEÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanlarını almıştır. 2017 yılında İEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak atanan Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU, 2019 yılı itibarıyla İEÜ’nün kurucu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE) Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Hali hazırda, LEE bünyesinde 28 Yüksek Lisans ve 7 Doktora programı yürütülmektedir.

Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU, misafir öğretim üyesi olarak Enerji Güvenliği ve Politikaları konularında Den Haag University (Hollanda), University of Aalborg (Danimarka), Budapest College of Management (Macaristan), University of Salerno (İtalya) ve University of Minho’da (Portekiz) dersler vermiştir.

Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU’nun çalışmaları enerji ve çevre politikası yapım süreçleri, mevcut enerji ve çevre politikalarının analizi ve gelecek tasarımı, enerji güvenliği, enerji dönüşümünün ekonomik, sosyal, politik ve çevresel etkileri alanlarına yoğunlaşmaktadır. Bu alanlarda yaptığı uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle 2020 yılında Sosyal Bilimler alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır.

Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU, enerji dönüşümü ve enerji politikaları konularında yürütülen ECHOES, EERADATA, eCREW, ENCHANT, DIALOGUES, CAMPAIGNers gibi birçok Avrupa Birliği UFUK2020 (H2020) projesinde iş paketi lideri ve ortak proje yürütücüsü olarak görev almış ve almaktadır. Aynı zamanda, TÜBİTAK Kutup Çalışmaları Programı tarafından desteklenen “Arktik Bölgesi’nde Zorluklar ve Fırsatlar: Türkiye için Stratejik Yol Haritasının Hazırlanması” başlıklı projede de proje yürütücüsü olarak görev yapmıştır. Hali hazırda, Norveç Araştırma Konseyi tarafından fonlanan CURE başlıklı projede de araştırmacı ve ortak proje yürütücüsü olarak görev yapmaktadır.

Birçok makalesi Nature Scientific Reports, Energy Policy, Journal for Cleaner Production, Energy ve Energy Research&Social Science gibi alanlarının önde gelen dergilerinde yayımlanmıştır. Bunlara ek olarak, Palgrave Macmillan Yayınevi tarafından yayımlanan “European Energy Security: Turkey’s Future Role and Impact” (UK: Palgrave Macmillan, 2011) başlıklı kitabın yazarı ve “Enerji Güvenliği Perspektifinden Türkiye’ye Bakış” (TR:EHAEY, 2015) başlıklı kitabın editörüdür. Ayrıca, uluslararası yayınevleri tarafından basılan birçok kitapta bölümleri bulunmaktadır. Aynı zamanda, Frontiers Environmental Psychology dergisinde Yardımcı Editör olarak görev yapmaktadır.

2015 yılından itibaren Avrupa Enerji Araştırmaları Birliğinin (EERA) “e3s” ortak programının yürütme kurulu üyeliği görevini üstlenen Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU, 2022 yılında itibaren bu programın Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Aynı zamanda Akdeniz İnsanları Meclisinin (ACIMEDIT) İzmir Başkanlığı görevini yürütmektedir.