BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • E.Sevinç and M.Ş.Güney.
  (2016) ''Experimental Sudy of the Influence of Plant Configuration on the Wave Propagation Resulting from Dam Break'', .
  6th Annual International Conference On Civil Engineering, Atina, Yunanistan
  1-13, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur and T.Arkış.
  (2015) Experımental ınvestıgatıon of the hydrograph characterıstıcs effect on the flood propagatıon due to the faılure of the dıstorted physıcal model of Ürkmez dam.
  ACSEE 2015 / Proc. Of The Third Intl. Conf. On Advances In Civil, Structural And Environmental Engineering
  0-0, ISBN: 978-1-63248-065-1
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , E.Yaşin , G.Neyiş , T.Arkış and G.Bombar.
  (2014) Barajın ani yıkılması durumunda oluşan taşkın dalgalarının çarpıtılmış fiziksel model ile deneysel olarak araştırılması.
  IV. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Fırat Universitesi, Elazığ, Türkiye,
  497-508, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , G.Bombar , D.O.Bayram.
  (2013) Taşkın dalgaları yayılmasının Ürkmez Baraj Gölü ve mansap bölgesinin çarpıtılmış fiziksel modeli ile deneysel araştırılması.
  Taşkın Ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Türkiye
  491-501, ISBN:
 • F.Gümgüm , A.Özgenç Aksoy , M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2012) Dairesel kesitli köprü orta ayakları etrafında meydana gelen temiz su oyulmalarının deneysel olarak incelenmesi.
  İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , O.Mayda , A.Özgenç Aksoy.
  (2011) Taşkın dalgası yayılmasının deneysel ve sayısal analizi.
  DSİ V. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  107-117, ISBN:
 • M.Ş.Güney , M.Doğan , A.Özgenç Aksoy , G.Bombar.
  (2011) UVP algılayıcıları kullanılarak su altı borusu altındaki oyulmaların zamanla değişimlerinin deneysel araştırılması”, .
  VII. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, ,Trabzon, Türkiye
  559-566, ISBN:
 • M.Ş.Güney , A.Özgenç Aksoy , G.Bombar.
  (2011) Kare kesitli köprü orta ayağı etrafında zamanla değişen akım nedeniyle oluşan yerel oyulmalar”, .
  DSİ V. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  483-492, ISBN:
 • G.Bombar , Ş.Elçi , G.Tayfur , M.Ş.Güney.
  (2011) Hidrograf altında taşınan taban malzemesi miktarının kararsızlık parametresi kullanılarak incelenmesi.
  DSİ V. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  463-472, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , Ş.Elçi , G.Bombar , A.Bor and E.Aydöner.
  (2009) Kararsız akımlarda taşkın dalgası yayılımı ve taban malzemesi hareketinin deneysel ve sayısal analizi.
  DSİ IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  347-357, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , E.Aydöner.
  (2009) Kararlı akım rejiminde taban malzemesi hareketinin ve yükünün deneysel ve teorik incelenmesi.
  DSİ IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  335-346, ISBN:
Uluslararası
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , T.Arkış , G.Bombar.
  (2015) Experimental and numerical investigation of flood propagation due to trapezoidal breach in the distorted physical model of Ürkmez Dam .
  2nd International Dam World Conference LNEC, Lisboa, Portekiz
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , G.Bombar , D.O.Bayram.
  (2013) Experimental investigation of flood propagation due to trapezoidal breach in the distorted physical model of Ürkmez Dam.
  6th International Perspective On Water Resources & The Environment Conference, IPWE 2013, Environmental & Water Resources Institute Of The American Society Of Civil Engineers (ASCE-EWRI), İzmir, Türkiye
  0-0, ISBN:
 • G.Tayfur , M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2013) A distorted pyhsical model to study sudden dam break flows.
  2nd International Balkans Conference On Challenges Of Civil Engineering2nd BCCCE Epoka University, Tiran, Arnavutluk
  890-900, ISBN:
 • Y.Jia , M.S.Altınakar , M.Ş.Güney , A.Özgenç Aksoy , G.Bombar.
  (2013) 3D numerical simulations of local scouring around bridge piers under non-uniform sediment conditions.
  35th IAHR World Congress / University Press Vol 5, Tsinghua Ekin, Çin,
  0-0, ISBN:
 • T.Arkış , A.Özgenç Aksoy , M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2012) Use of collar as countermeasure against local scour around circular bridge pier.
  International Conference Sediment Transport Modeling In Hydrological Watersheds And Rivers, MEDFRIEND 2012, , Istanbul, Türkiye
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy.
  (2012) Experimental investigation of time-dependent clear water scour around bridge pier due to a trapezoidal hydrograph .
  ASCE-EWRI World Environmental & Water Resources Congress, , New-Mexico, ABD
  2538-2545, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy , M.S.Altınakar.
  (2011) Experimental investigation of time-dependent local scour at bridge piers.
  River Corridor Restoration Conference, RCRC11, Centro Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona, İsviçre
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , A.Özgenç Aksoy , G.Bombar.
  (2011) Experimental study of local pier.
  6th International Advanced Technologies Symposium, IATS’11, Elazığ, Türkiye
  135-137, ISBN:
 • M.Ş.Güney , M.Doğan , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy.
  (2011) Experimental study of local scours around submerged pipes resulting from hydrograph.
  6th International Advanced Technologies Symposium, IATS’11, Elazığ, Türkiye
  67-70, ISBN:
 • E.Aydöner , M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy.
  (2011) Katı madde taşınması nedeniyle kanal tabanında oluşan değişikliklerin deneysel olarak araştırılması.
  6th International Advanced Technologies Symposium, IATS’11, Elazığ, Türkiye
  64-66, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , Ş.Elçi , G.Bombar , A.Bor.
  (2009) Experimental and numerical investigation of bed load flux in unsteady open channel flows.
  33rd IAHR World Congress, Water Engineering For A Sustainable Environment,, Vancouver, British Columbia, Kanada
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2008) Experimental investigation of sediment transport in steady and unsteady flows.
  5th International Architecture And Engineering SymposiumsEuropean University Of Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2008) Experimental study of shear velocity and turbulence intensity of flows over rough bed.
  5th International Architecture And Engineering Symposiums, European University Of Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç.
  (2008) A tool to generate and measure an input hydrograph .
  8th International Congress On Advances In Civil Engineering, ACE Eastern Medite Rranean University, Famagusta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  413-420, ISBN:
 • G.Bombar , M.Ş.Güney , S.C..
  (2007) Energy dissipation and hydraulic jump characteristics in the flows over the stepped channels.
  International Conference On Environment: Survival And Sustainability, Near East University, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  1833-1847, ISBN:
 • G.Bombar , M.Ş.Güney.
  (2007) Model scale effect on the inception point of air entrainment in flows over stepped spillways.
  32th IAHR World Congress, Venice, Italya
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , A.Özgenç , C.Özçelik , G.Bombar.
  (2004) Design and construction of 1/100 scaled model of Çine dam stepped spillway.
  4th International Symposium On Environmental Hydraulics, ISEH, And 14th Congress Of Asia And Pacific Division, Hong Kong, Çin
  1755-1760, ISBN:
 • G.Bombar , M.Ş.Güney.
  (2004) Study of flows in stepped channels .
  EWRA Symposium On Water Resources Management: Risks And Challenges For The 21st Century, Proceedings Vol II, EWRA & SUMER, İzmir, Türkiye
  959-970, ISBN: