BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , E.Yaşin , G.Neyiş , T.Arkış and G.Bombar.
  (2014) Barajın ani yıkılması durumunda oluşan taşkın dalgalarının çarpıtılmış fiziksel model ile deneysel olarak araştırılması.
  IV. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Fırat Universitesi, Elazığ, Türkiye,
  497-508, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , G.Bombar , D.O.Bayram.
  (2013) Taşkın dalgaları yayılmasının Ürkmez Baraj Gölü ve mansap bölgesinin çarpıtılmış fiziksel modeli ile deneysel araştırılması.
  Taşkın Ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Türkiye
  491-501, ISBN:
 • F.Gümgüm , A.Özgenç Aksoy , M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2012) Dairesel kesitli köprü orta ayakları etrafında meydana gelen temiz su oyulmalarının deneysel olarak incelenmesi.
  İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
  0-0, ISBN:
 • G.Bombar , Ş.Elçi , G.Tayfur , M.Ş.Güney.
  (2011) Hidrograf altında taşınan taban malzemesi miktarının kararsızlık parametresi kullanılarak incelenmesi.
  DSİ V. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  463-472, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , O.Mayda , A.Özgenç Aksoy.
  (2011) Taşkın dalgası yayılmasının deneysel ve sayısal analizi.
  DSİ V. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  107-117, ISBN:
 • M.Ş.Güney , M.Doğan , A.Özgenç Aksoy , G.Bombar.
  (2011) UVP algılayıcıları kullanılarak su altı borusu altındaki oyulmaların zamanla değişimlerinin deneysel araştırılması”, .
  VII. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, ,Trabzon, Türkiye
  559-566, ISBN:
 • M.Ş.Güney , A.Özgenç Aksoy , G.Bombar.
  (2011) Kare kesitli köprü orta ayağı etrafında zamanla değişen akım nedeniyle oluşan yerel oyulmalar”, .
  DSİ V. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  483-492, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , Ş.Elçi , G.Bombar , A.Bor and E.Aydöner.
  (2009) Kararsız akımlarda taşkın dalgası yayılımı ve taban malzemesi hareketinin deneysel ve sayısal analizi.
  DSİ IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  347-357, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , E.Aydöner.
  (2009) Kararlı akım rejiminde taban malzemesi hareketinin ve yükünün deneysel ve teorik incelenmesi.
  DSİ IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye
  335-346, ISBN:
Uluslararası
 • M.S.Güney , E.Dumlu , M.Okan , A.Bor , P.Aklik and G.Tayfur.
  (2022) Experimental Study of the Evolution of the Breach and the Discharge through the Breach Resulting from Piping due to Seepage at the Earth-Fill Dam Bottom.
  7th International Conference On Civil, Structural And Transportation Engineering
  1151-1158, ISBN: 978-1-990800-04-7
 • M.S.Güney , M.Okan , E.Dumlu , A.Bor , P.Aklik and G.Tayfur.
  (2022) Experimental Study of the Evolution of the Breach and the Discharge through the Breach resulting from Piping due to Seepage at the Earth-Fill Dam Top.
  3. 39th IAHR World Congress
  2735-2743, ISBN: 978-90-832612-1-8
 • M.S.Güney , E.Dumlu , M.Okan , G.Tayfur.
  (2022) Experimental Study of Breach Evolution and Discharge through Breach Resulting from Piping due to Seepage at the Upper Corner of in an Earth-Fill Dam.
  14th International Conference On Hydroscience And Engineering
  99-109, ISBN: 978-975-6590-19-5
 • A.ÖZGENÇ AKSOY , M.DOGAN , M.Ş.GÜNEY .
  (2019) Experimental Investigation of The Effect of Different Reservoir Levels on The Flood Wave Propagation due to Triangular Shaped Dam Failure.
  International Conference On Science & Technology Research
  -, ISBN:
 • G.Tayfur , M.Ş.Güney , G.Bombar , T.Arkış.
  (2018) How to construct a large-scale distorted physical model to realistically study dam break flows.
  5th International Symposium On Dam Safety
  -, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , T.Arkış , G.Bombar.
  (2018) Experimental study of effects of various flood hydrographs on flood propogation in the case of the break of the distorted model of Ürkmez Dam.
  International Dam World Conference
  -, ISBN:
 • A.ÖZGENÇ AKSOY , S.OĞUZHAN, , G.TANIR , M.DOĞAN , M.Ş.GÜNEY .
  (2018) Experimental Investigation of the Effect of Vegetation on The Water Depth and Velocity Values Due to Dam Break for Sudden Failure.
  5th International Symposium On Dam Safety Turkey
  -, ISBN:
 • E.Sevinç , M.Ş.Güney.
  (2018) Time varied water depths and local velocities resulting from flood wave propagation in the distorted physical model of Ürkmez Dam in the case of partial vegetation.
  5th International Symposium On Dam Safety Turkey
  -, ISBN:
 • G.Bombar , M.Ş.Güney .
  (2017) Experimental and Numerical Investigation of Bed Load due to triangular flood wave propagation.
  37th IAHR World Congress
  -, ISBN:
 • E.Sevinç , M.Ş.Güney.
  (2016) ''Experimental Sudy of the Influence of Plant Configuration on the Wave Propagation Resulting from Dam Break'', .
  6th Annual International Conference On Civil Engineering, Atina, Yunanistan
  1-13, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , T.Arkış.
  (2015) Experımental ınvestıgatıon of the hydrograph characterıstıcs effect on the flood propagatıon due to the faılure of the dıstorted physıcal model of Ürkmez dam.
  ACSEE 2015 / Proc. Of The Third Intl. Conf. On Advances In Civil, Structural And Environmental Engineering
  0-0, ISBN: 978-1-63248-065-1
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , T.Arkış , G.Bombar.
  (2015) Experimental and numerical investigation of flood propagation due to trapezoidal breach in the distorted physical model of Ürkmez Dam .
  2nd International Dam World Conference LNEC, Lisboa, Portekiz
  0-0, ISBN:
 • Y.Jia , M.S.Altınakar , M.Ş.Güney , A.Özgenç Aksoy , G.Bombar.
  (2013) 3D numerical simulations of local scouring around bridge piers under non-uniform sediment conditions.
  35th IAHR World Congress / University Press Vol 5, Tsinghua Ekin, Çin,
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , G.Bombar , D.O.Bayram.
  (2013) Experimental investigation of flood propagation due to trapezoidal breach in the distorted physical model of Ürkmez Dam.
  6th International Perspective On Water Resources & The Environment Conference, IPWE 2013, Environmental & Water Resources Institute Of The American Society Of Civil Engineers (ASCE-EWRI), İzmir, Türkiye
  0-0, ISBN:
 • G.Tayfur , M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2013) A distorted pyhsical model to study sudden dam break flows.
  2nd International Balkans Conference On Challenges Of Civil Engineering2nd BCCCE Epoka University, Tiran, Arnavutluk
  890-900, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy.
  (2012) Experimental investigation of time-dependent clear water scour around bridge pier due to a trapezoidal hydrograph .
  ASCE-EWRI World Environmental & Water Resources Congress, , New-Mexico, ABD
  2538-2545, ISBN:
 • T.Arkış , A.Özgenç Aksoy , M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2012) Use of collar as countermeasure against local scour around circular bridge pier.
  International Conference Sediment Transport Modeling In Hydrological Watersheds And Rivers, MEDFRIEND 2012, , Istanbul, Türkiye
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy , M.S.Altınakar.
  (2011) Experimental investigation of time-dependent local scour at bridge piers.
  River Corridor Restoration Conference, RCRC11, Centro Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona, İsviçre
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , A.Özgenç Aksoy , G.Bombar.
  (2011) Experimental study of local pier.
  6th International Advanced Technologies Symposium, IATS’11, Elazığ, Türkiye
  135-137, ISBN:
 • E.Aydöner , M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy.
  (2011) Katı madde taşınması nedeniyle kanal tabanında oluşan değişikliklerin deneysel olarak araştırılması.
  6th International Advanced Technologies Symposium, IATS’11, Elazığ, Türkiye
  64-66, ISBN:
 • M.Ş.Güney , M.Doğan , G.Bombar , A.Özgenç Aksoy.
  (2011) Experimental study of local scours around submerged pipes resulting from hydrograph.
  6th International Advanced Technologies Symposium, IATS’11, Elazığ, Türkiye
  67-70, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Tayfur , Ş.Elçi , G.Bombar , A.Bor.
  (2009) Experimental and numerical investigation of bed load flux in unsteady open channel flows.
  33rd IAHR World Congress, Water Engineering For A Sustainable Environment,, Vancouver, British Columbia, Kanada
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2008) Experimental investigation of sediment transport in steady and unsteady flows.
  5th International Architecture And Engineering SymposiumsEuropean University Of Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar.
  (2008) Experimental study of shear velocity and turbulence intensity of flows over rough bed.
  5th International Architecture And Engineering Symposiums, European University Of Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , G.Bombar , A.Özgenç.
  (2008) A tool to generate and measure an input hydrograph .
  8th International Congress On Advances In Civil Engineering, ACE Eastern Medite Rranean University, Famagusta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  413-420, ISBN:
 • G.Bombar , M.Ş.Güney , S.C..
  (2007) Energy dissipation and hydraulic jump characteristics in the flows over the stepped channels.
  International Conference On Environment: Survival And Sustainability, Near East University, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  1833-1847, ISBN:
 • G.Bombar , M.Ş.Güney.
  (2007) Model scale effect on the inception point of air entrainment in flows over stepped spillways.
  32th IAHR World Congress, Venice, Italya
  0-0, ISBN:
 • M.Ş.Güney , A.Özgenç , C.Özçelik , G.Bombar.
  (2004) Design and construction of 1/100 scaled model of Çine dam stepped spillway.
  4th International Symposium On Environmental Hydraulics, ISEH, And 14th Congress Of Asia And Pacific Division, Hong Kong, Çin
  1755-1760, ISBN:
 • G.Bombar , M.Ş.Güney.
  (2004) Study of flows in stepped channels .
  EWRA Symposium On Water Resources Management: Risks And Challenges For The 21st Century, Proceedings Vol II, EWRA & SUMER, İzmir, Türkiye
  959-970, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • M.S.Güney , A.Gercek , A.Altinsoy , E.Dumlu , G.Ozden , B.Kaya and G.Tayfur.
  (2022) Laboratuvar Ortaminda Borulanma Olasiliğini Arttirmak Amaciyla Dispers Kil Kullanilarak Elde Edilen Deneysel Bulgularin Plaxis 3d Sayisal Sonuçlariyla Karşilaştirilmasi.
  11. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ
  530-537, ISBN:
 • M.S.Güney , M.Okan , E.Dumlu , A.Bor , G.Tayfur.
  (2022) Toprak Dolgu Barajin Üst Köşesindeki Sizma Nedeniyle Oluşan Borulanmanin Görüntü İşleme Yöntemi İle Analizi.
  11. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ
  520-529, ISBN:
Uluslararası
 • M.Ş.GÜNEY , B.KAYA , Y.KALYONCU , A.MOBASHER.
  (2024) EXPERIMENTAL STUDY OF THE EVOLUTION OF THE BREACH AND THE DISCHARGE FROM THE BREACH IN THE CASE OF A HOMOGENEOUS EARTH-FILL DAM WITH WEAK LAYER LOCATED AT ITS BOTTOM PART.
  IX-INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH
  997-1005, ISBN: 978-625-367-637-7
 • M.Ş.GÜNEY , E.DUMLU , M.OKAN.
  (2024) COMPARISON OF EVOLUTIONS OF INTERNAL EROSION IN HOMOGENEOUS AND CLAY-CORED EARTH-FILL DAMS BUILT WITH MEDIUM SAND AND CLAY MIXTURE WHEN THE SEEPAGE IS AT UPPER PART OF DAMS.
  15th INTERNATIONAL CONGRESS SCIENTIFIC RESEARCH, CHINA TO ADRIATIC
  18-29, ISBN: 978-625-367-625-4
 • M.Ş.Güney , E.Dumlu , Y.Kalyoncu.
  (2023) Experimental Study of the Evolution of the Breach and the Discharge from the Breach in The Case of a Homogeneous Dam Built with Fine Sand-clay Mixture and Weak Layer Being Located at its Upper Part .
  3rd International Civil Engineering And Architecture Congress (ICEARC-23)
  619-628, ISBN: 978-605-81854-7-0
 • M.Ş.Güney , M.Okan , E.Dumlu , Y.Kalyoncu.
  (2023) COMPARISON OF EVOLUTIONS OF INTERNAL EROSION IN HOMOGENEOUS EARTH-FILL DAMS BUILT WITH MEDIUM SAND AND CLAY MIXTURE WHEN THE SEEPAGE IS AT UPPERMIDDLE OR AT UPPER-CORNER PART OF THE DAM.
  1. BİLSEL INTERNATIONAL GORDİON SCIENCE RESEARCHES CONGRESS
  357-366, ISBN:
 • M.OKAN , A.BOR , E.DUMLU , M.Ş.GÜNEY , G.TAYFUR.
  (2023) Use of image processing technique to study evolution of breach at upper part of earth-fill homogeneous dam and comparison with results of Gauss area formula.
  4th IAHR Young Professionals Congress
  174-175, ISBN: 978-90-833476-5-3
 • M.S.GÜNEY , E.DUMLU , Y.KALYONCU.
  (2023) EXPERIMENTAL STUDY OF THE EVOLUTION OF THE BREACH AND THE DİSCHARGE THROUGH THE BREACH IN THE CASE OF SEEPAGE AT MIDDLE PART OF HOMOGENEOUS EARTH FILL DAM.
  INTERNATIONAL EUROASIA Congress On Scientific Researches And Recent Trends 11 / PROCEEDING BOOK
  530-541, ISBN:
 • M.Ş.Güney , E.Dumlu , Y.Kalyoncu.
  (2023) Experimental Study of The Evolution of The Breach and the Discharge from the Breach in the case of an Earth-fill Dam with a clay core and Weak Layer at its Upper Part .
  4th International Azerbaijan Congress On Life, Engineering And Applied Sciences
  88-97, ISBN:
 • M.Ş.GÜNEY , E.DUMLU , Y.KALYONCU.
  (2023) EXPERIMENTAL STUDY OF THE EVOLUTION OF THE BREACH AND THE DİSCHARGE THROUGH THE BREACH RESULTING FROM PIPING DUE TO THE SEEPAGE AT THE BOTTOM OF EARTH-FILL DAM WITH CLAY CORE.
  Karadeniz 12th International Conference On Applied Sciences / PROCEEDING BOOK
  369-379, ISBN:
 • M.Ş.Güney , E.Dumlu , M.Okan , Y.Kalyoncu.
  (2023) Experimental Study of The Evolution of The Breach and the Discharge through the Breach Resulting from Piping due to the Seepage at the Upper Part of Earth-fill Dam with Clay Core .
  BALKAN 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
  83-94, ISBN: 978-625-6393-18-9
 • M.S.Güney , E.Dumlu , M.Okan , B.Kaya.
  (2022) Experimental Study of the Evolution of the Breach and the Discharge through the Breach resulting from Piping due to Seepage at the Earth-Fill Dam with Clay Core.
  6. International Conference On Engineering Sciences
  298-307, ISBN:
 • M.S.Güney , E.Dumlu , M.Okan.
  (2022) Experimental Study of the Evolution of the Breach and the Discharge through the Breach resulting from Piping due to Seepage at the Mid-part of Earthfill Dam.
  10th Conference On Civil Engineering
  43-51, ISBN: